RODACY-BOHATEROM - Kresowi kombatanci, którzy odeszli na wieczną wartę w 2013 roku i w styczniu 2014

W roku 2013 i pierwszych tygodniach 2014, na wieczną służbę odeszli z Kresów Żołnierze Rzeczpospolitej:

 

MARIA KARAWAJSKA

Urodzona w Nowogródku w znanej patriotycznej rodzinie Dobrzyńskich. Ojciec i trzech starszych braci było zaangażowanych w działalność konspiracyjną. Jeden z braci – Stanisław – wywieziony przez NKWD na Syberię nigdy z niej nie powrócił. W konspiracji działała czynnie – jako łączniczka, pseudonim Ziuta. Po wojnie oczekiwanie na powrót brata z łagru oraz opieka nad chorymi rodzicami spowodowała, że nie zdecydowała się na repatriację. Do końca życia mieszkała w domu rodzinnym w Nowogródku. Zmarła w czerwcu 2013 roku.

 IRENA ZAPPE

Irena Zappe urodziła się w 1919 roku w lwowskiej rodzinie inteligenckiej, Jej matka była nauczycielką, ojciec – naczelnikiem stacji kolejowej we Lwowie. W czasie II wojny światowej ona i jej siostra Jadwiga należały do Armii Krajowej, kolportowały pisma podziemne, Irena była łączniczką. Po wojnie bardzo zaangażowały się w działalność na rzecz polskości we Lwowie, przez co były przez wiele lat szykanowane przez władze sowieckie. W latach 70-tych przygotowano nawet proces karny przeciwko nim, ale ostatecznie sprawę umorzono. Do ostatnich dni Irena Zappe działała w organizacjach kombatanckich i polskich organizacjach społecznych we Lwowie. Zmarła w lipcu 2013 roku.

 BOGUSŁAWA BRYŁA-CZERNA

Urodzona w 1922 roku we Lwowie, w rodzinie inteligenckiej. W 1939 roku ojca aresztowało NKWD. W latach 90. jego nazwisko odnaleziono na liście zamordowanych przez NKWD. W kwietniu 1940 Bogusława Bryła-Czerna wraz z matką i siostrą została wywieziona do Kazachstanu. Do Lwowa powróciła w 1954 roku. Aktywnie działa w środowisku polonijnym, współorganizowała i prowadziła Uniwersytet III Wieku dla Polaków mieszkających we Lwowie. Zmarła w lutym 2014 roku.

 ANNA LEWICKA          

Urodzona w 1926 roku we Lwowie. Wiosną 1940 roku wywieziona wraz z całą rodziną na Syberię. Po powrocie do Lwowa aktywnie wspierała działania polskich środowisk we Lwowie, będąc do końca swoich dni podporą środowiska osób represjonowanych. Zmarła w kwietniu 2013 roku

 JAN SZAĆKO

Jan Szaćko urodził się na Wileńszczyźnie – w małej wsi w powiecie Oszmiańskim. W czasie okupacji na zaprzysiężony w Armii Krajowej - został żołnierzem IX Oszmiańskiej Brygady AK "Małego". Był uczestnikiem operacji Ostra Brama i walk z okupantem niemieckim i sowieckim. Do końca swoich dni mieszkał na Kresach – we wsi Więsławienięta, w powiecie Smorgońskim na Białorusi. Zmarł w listopadzie 2013 roku.

 ZYGMUNT ŁUNKIEWICZ

Urodzony na Wileńszczyźnie. Żołnierz Wileńskiej Armii Krajowej, pseudonim Łabędź. Uczestnik operacji Ostra Brama. Do końca życia mieszkał w ukochanym Wilnie. Zmarł w lipcu 2013 roku.

 TEODOR FURTA

Urodzony w roku 1910 we wsi Doroszów Wielki. W roku 1922 rodzice przeprowadzili się do Lwowa. Teodor Furta był żołnierzem września 1939 roku. Podczas Kampanii Wrześniowej dostał się do niewoli niemieckiej i został wywieziony w głąb Rzeszy. Do Lwowa udało mu się wrócić w roku 1942. I tam pozostał aż do śmierci. Pan Teodor pięknie grał na skrzypcach, mandolinie, śpiewał i recytował wiersze. Zmarł w styczniu 2014 roku w wieku 103 lat.

STANISŁAW LENIEC

 

Stanisław Leniec urodził się w 1921 roku w przedwojennym Województwie Białostockim, w okolicach Wołkowyska. W czasie wojny zaprzysiężony w Armii Krajowej, został żołnierzem oddziałów AK Obwodu Wołkowysk "Reduta". Po wojnie aresztowany przez NKWD i wywieziony do łagrów. Powrócił w drugiej połowie lat 50-tych. Do końca życia pozostał na ziemi ojców. Działał w Związku Żołnierzy AK na Białorusi. Zmarł w maju 2013 roku w wieku blisko 92 lat.

Byliśmy u każdego z Nich, we wszystkich tych Kresowych domach. I nie ważne czy były to stare kamienice we Lwowie, czy wiejskie chatynki gdzieś na Białorusi, zawsze spotykaliśmy tam wspaniały patriotyzm, wielkie serce i prawdziwą polską gościnność. Mimo, że odeszli zawsze będą w naszej pamięci.

CHWAŁA BOHATEROM! NIECH POZOSTANĄ W NASZEJ PAMIĘCI