RODACY-BOHATEROM.BOHATEROWIE-RODAKOM. Międzypokoleniowe spotkania nad polskim morzem

“Rodacy-Bohaterom” to międzypokoleniowe spotkanie edukacyjne, oparte o bezpośredni kontakt młodego pokolenia świętującego 100 LecieOdzyskania przez Polskę Niepodległości ze świadkami historii, bohaterami walk o wolną Polskę. Do projektu zaproszonajest grupa  kresowych kombatantów różnych formacji I I II Konspiracji, z Polski i zagranicy oraz uczniowie i harcerze, razem ponad 130 osób. Założeniem zadania był  10-dniowy pobyt nad polskim morzem w Juracie, w ramach którego odbyły się: spotkania tematyczne z prezentacją rożnych środowisk niepodległościowych, pokazy filmów historycznych i wystaw tematycznych, koncerty patriotyczne i międzypokoleniowe śpiewanie piosenek, spacery i rozmowy młodego pokolenia ze świadkami historii.   KLIP - FILMOWE WARSZTATY MIĘDZYPOKOLENIOWE 

  

 

 

 

PROJEKT ZOSTAŁ OBJĘTY PATRONATEM NARODOWYM PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ANDRZEJA DUDY

w Stulecie OdzYskania przez Polskę Niepodległości

 

 

Część eduakcyjna, warsztaty i zajęcia dla młodzieży, ich pobyt, produkcja filmu i multimediów - Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. 

Cykl spotkań, pobyt kombatantów, transporty - Dofinansowano ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej, Fundacji PKO BP, Fundacji PZU, AMW Sinevia, Tauron Polska Energia

Partnerzy projektu: Kancelaria Prezydenta RP,  Straż Graniczna Komenda Główna, Morski Oddział SG oraz rodek Szkoleń Secjalistycznych SG w Lubaniu,  IPN, Telewizja Republika, TVP Polonia, TVP Historia, ZHR Organizacja Harcerzy

Z kilku regionów Polski (dolnośląskie, lubelskie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie, małopolskie) przyjechali do Juraty do ośrodka AMW Rewita, ponad 100 świadków historii, kombatantów różnych formacji, Sybiraków, członków rodzin i kustoszy polskiej pamięci historycznej. Z różnych stron Polski przyjechały także delegacje wolontariuszy reprezentujące organizacje pozarządowe, uczniowie oraz harcerze. Wśród grupy kombatantów jest także delegacja weteranów mieszkających poza granicami Polski (Litwa, Ukraina, Białoruś, Wielka Brytania, Nowa Zelandia). Możliwość wspólnego spotkania z innymi środowiskami daje szerszą perspektywę i wiedzę, integruje grupy międzypokoleniowe, ułatwia dalsze kontakty. 

FILM "RODACY-BOHATEROM, BOHATERZY-RODAKOM"

Zadanie tak zostało skonstruowane, aby było jak najwięcej różnorodnych form prezentacji poszczególnych bohaterów, wydarzeń czy środowisk. Włączano we wspólne czynności bohaterów i młodych uczestników (warsztaty, międzypokoleniowe śpiewanie piosenek, wspólne spotkania, rozmowy, zbieranie relacji, tworzenie materiału zdjęciowego i filmowego, wspólne spacery).

 

 

 

 Tematy spotkań

- prezentacja bohaterów i środowisk biorących udział w projekcie poprzez filmy, pokazy zdjęć i dyskusje międzypokoleniowe o Lwowie i Wołyniu1. Kresy Południowo-Wschodnie

- autorski spektakl „Tylko we Lwowie” przygotowany dla kombatantów przez grupę uczniów z klasy teatralnej LO Nr XVII z Wrocławia


2. Kresy Środkowo-Wschodnie

- otwarcie wystawy „Nad Niemnem”, rysunki kawalerii Wojny Polsko-Bolszewickiej

- prelekcja prowadzona przez pracownika IPN połączona z fragmentami filmów dotycząca strat polskiego środowiska filmowego w czasie II wojny światowej

- prezentacja młodych wolontariuszy z różnych stron Polski na temat wykonanych przez młode pokolenie renowacji polskich miejsc pamięci na Białorusi

- prezentacja środowisk i osób biorących udział w projekcie poprzez filmy, pokazy zdjęć i dyskusje międzypokoleniowe na temat Grodzieńszczyzny, Puszczy Nalibockiej , Nowogródczyzny

 

 

 Reportaż TVP Polonia

 

 3. Polacy z Wielkiej Brytanii i Nowej Zelandii

- prezentacja zdjęciowa i filmowa młodej grupy badawczej z wyprawy do Nowej Zelandii i relacje ze spotkań z członkami grupy „Dzieci z Pahiatua”

- wystawa historycznych i patriotycznych działań Szkoły Polskiej im. Gen. Sosabowskiego w Southampton, prowadzonych przez młodych polskich pedagogów

- prezentacja środowisk biorących udział w projekcie poprzez filmy, pokazy zdjęć i dyskusje międzypokoleniowe na temat Sybiraków, kombatantów z Southampton, Londynu i Wellington

Wywiad z kpt Marianem Ceregrą - Telewizja Republika

 4. Kresy Północno-Wschodnie

- otwarcie wystawy „Romuald Warakomski” , zdjęcia i dokumenty legalizacji wileńskiej

- prelekcja kpt P. Karpowicza ze środowiska wileńskiego z Koszalina: 'Drogi do wolności” - prezentacja autobiograficznej książki, występ z autorskimi wierszami i piosenkami o tematyce wileńskiej

- pokaz klipu filmowego z obchodów 150 rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego, które odbyły się w Wilnie we współpracy wileńskich i dolnośląskich środowisk reż. Paweł Przewoźny

- prezentacja środowisk biorących udział w projekcie poprzez filmy, pokazy zdjęć i dyskusje międzypokoleniowe na temat wileńskich środowisk z Litwy i rożnych zakątków Polski

5. Powstańcy Warszawscy

- prezentacja przybyłych środowisk Powstańców Warszawskich z różnych stron Polski i świata (Wrocław, Londyn, Koszalin, Warszawa,Kraków)

- pokaz filmu Stowarzyszenia GHR Gryf „Powstaniec z Żoliborza" o Jerzym Leonowiczu, jego walce i wartościach (Koszalin)

– międzypokoleniowe spotkanie przygotowane przez harcerzy, ze wspólnym śpiewaniem piosenek powstańczych

 

6.Żołnierze Wyklęci

- prezentacja środowisk WiN, NSZ, Jaworzniaków, z Dolnego Śląska, Mazowsza, Lubelszczyzny, Koszalina i Olsztyna, biorących udział w projekcie poprzez filmy, pokazy zdjęć i dyskusje międzypokoleniowe

 

- pokazy filmów na temat lokalnych bohaterów II Konspiracji, stworzonych przez młodzież, uczestników warsztatów filmowych, które odbyły się w 2017 roku na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu

- pokaz filmu Doroty Kani „Ryngraf”

- koncert piosenek patriotycznych w wykonaniu Andrzeja Kołakowskiego

FOTOREPORTAŻ Z REALIZACJI PROJEKTU

7. Niepodległościowa Sztafeta Pokoleń – Solidarność i Harcerze

- spotkanie z członkami Solidarności z lat opozycji, działającymi w różnych rejonach Polski: Dolny Śląsk, Wielkopolska, Zachodniopomorskie, Małopolska, Lubelszczyzna

- pokazy etiud filmowych w reż. P. Przewoźnego o działaczach drugiego planu z Solidarności Walczącej

- patriotyczne działania Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Organizacja Harcerzy, wokół wartości I i II Konspiracji – pokazy, inscenizacje, animowanie wspólnych międzypokoleniowych działań z uczestnikami zadania

Podsumowaniem projektu było spotkanie z zaproszonymi goścmi z Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Premiera, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Goscie zadania, Kombatanci i Sybiracy otrzymali nadane przez Premiera RP Mateusza Morawieckiego "Medale 100-Lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości" oraz Flagę Państwową. Osobnym prezentem był pamiątkowy zestaw otrzymany od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, jak również wiele innych pamiątek okolicznościowych od przyjaciół kombatantów.