SPRAWNY ORGANIZATOR = AKTYWNA SPOŁECZNOŚĆ - KOMRAT

Warsztat doskonalenia umiejętności organizacyjnych dla animatorów lokalnej społeczności polonijnej w Komracie w Mołdawii (Gagauzja). Aktywizowanie lokalnych liderów.

Zadania realizowane w ramach zlecenia przez Kancelarię Senatu zadań w zakresie opieki nad Polonia i Polakami za granicą w 2011r.

Zadania pod hasłem "SPRAWNY ORGANIZATOR = AKTYWNA SPOLECZNOŚĆ" mają na celu zaktywizowanie grupy pedagogów i animatorów lokalnej społeczności polonijnej w poszczególnych ośrodkach polskich na terenie Mołdawii. Głównym celem Projektu są zajęcia merytoryczne realizowane przez doświadczony zespół specjalistów z zakresu organizacji i zarządzania. W trakcie pobytu w Polsce grupy liderów oprócz zajęć merytorycznych będą uczestniczyć w spotkaniach z wrocławskimi środowiskami społecznym.

Termin realizacji projektu: 21-25 września 2011 roku

 

RAPORT Z REALIZACJI ZADANIA