SPRAWNY ORGANIZATOR = AKTYWNA SPOŁECZNOŚĆ - LIDA

Warsztat doskonalenia umiejętności organizacyjnych dla animatorów lokalnej społeczności polonijnej w Lidzie na Białorusi. Aktywizowanie lokalnych liderów.

Zadanie realizowane w ramach zlecenia przez Kancelarię Senatu zadań w zakresie opieki nad Polonia i Polakami za granicą w 2011r.

Termin realizacji zadnia – 12-18 czerwiec 2011

Zadanie ma na celu zaktywizowanie grupy pedagogów i animatorów lokalnej społeczności polonijnej w Lidzie na Białorusi. Analogiczne projekty obejmą jesienią tego roku młodych działaczy polskich z Mołdawii (BIELCE, KOMRAT). 

Głównym celem Projektu są zajęcia merytoryczne realizowane przez doświadczony zespół specjalistów z zakresu  organizacji, zarządzania oraz realizacji projektów. W trakcie pobytu w Polsce grupy liderów oprócz zajęć merytorycznych będą uczestniczyć w spotkaniach z wrocławskimi środowiskami społecznym.

  RAPORT Z ZADANIA