„Trzeci Sektor w Europie Wschodniej” - I CZĘŚĆ PROJEKTU (SUCZAWA, RUMUNIA)

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r."

                  

The project is co-financed from the funds granted by the Ministry of Foreign Affairs in the competition for the public task "Cooperation with Polish Diaspora and Poles Abroad in 2014."

 

REALIZACJA ZADANIA:

W dniach 25-27 czerwca odbyła się w Suczawie (Rumunia) pierwsza część szkoleniowa projektu „Trzeci Sektor w Europie Wschodniej” realizowanego przez nasze Stowarzyszenie w ramach środków finansowych otrzymanych z polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Szkolenia odbywały się w sali konferencyjnej Domu Polskiego w Suczawie i dotyczyły między innymi rozwijania umiejętności komunikacyjnych, metod pracy zespołowej oraz twórczego rozwiązywania problemów. Szkolenia, wykorzystujące głównie metody interaktywne, poprowadził p. Robert Martin, psycholog z Gdańska, Uczestnikami byli członkowie polskich organizacji tak zwanego „trzeciego sektora” (czyli organizacji pozarządowych)  z trzech krajów reprezentowanych między innymi przez: Związek Polaków w Rumunii (na czele z gospodarzem obiektu, p. Elżbietą Wieruszewską-Calistru), „Białe Skrzydła” z Ukrainy oraz Stowarzyszenia Polskiej Kultury Jasna Góra w Naddniestrzu (Mołdawia). Uczestnicy mieli okazję nie tylko poszerzyć wiedzę potrzebną do efektywnego działania struktur, ale także w czasie licznych dyskusji powymieniali doświadczenia dotyczące prowadzonych przez siebie projektów. W zgodnej opinii grupy szkoleniowej udało się też osiągnąć efekt integracyjny umożliwiający samodzielne kontakty w przyszłości.

Grupa odbyła także wycieczkę po zabytkowej części Suczawy, poznając jej historię dzięki p. Elżbiecie Wieruszewskiej-Calistru.

 

FOTOREPORTAŻ Z PROJEKTU - autor zdjęć Janusz Gajdamowicz

MATERIAŁ FILMOWY Z REALIZACJI PROJEKTU-  autor Mariusz Huk

AUDYCJA RADIOWA - ROZMOWY Z PRZEDSTAWICIELAMI POLSKIEGO ŚRODOWISKA W RUMUNII ORAZ UCZESTNIKAMI PROJEKTU (w przygotowaniu)