WAKACJE Z HISTORIĄ

WAKACJE Z HISTORIĄ  Projekt dofinansowany przez Senat RP w ramach pomocy Polonii i Polakom za granicą w 2018 roku

Projekt „Wakacje z historią” to cykl 6 wypoczynków letnich dla polskich dzieci z Litwy, Białorusi i Ukrainy. Obozy adresowany są do dzieci w wieku 12-17 lat, uczących sie języka polskiego w swoich środowiskach zamieszkania i będą trwać po 10 dni. Pobyt zakłada głównie trzy cele: edukacyjny, poznawczy i integracyjny. Kazdy turnus przewidziany jest na liczbę 25 osób (2 kraje polonijne - po 10 osób; 5 osób - młodzież z Polski). Głównym celem zadania jest kształtowanie tożsamosci narodowej i wiedzy na temat Polski. Projekt mocno związany będzie z okrągłą rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości. 100-lecie tego wydarzenia jest dobrą okazją do przekazywania polskiej młodzieży wiedzy historycznej, tradycji i kultury naszego kraju, a także doszkalanie języka polskiego w mowie i piśmie. Projekt ma również na celu wielostronny i holistyczny rozwój beneficjenta. Dzieci będą zdobywały wiedzę poprzez różnorodne formy zabawy, warsztatów i spotkań. Wszystko to odbywać się będzie za pomocą twórczych metod pracy z dzieckiem, realizowanych przez specjalistów, prowadzących na co dzień zajęcia z młodzieżą.

Pierwszy obóz - Pomorze

W trakcie realizacji pierwszego turnusu kolonijnego, uczestniczyło 25 uczestników - dzieci i młodzież z Solecznik na Litwie, Iwieńca na Białorusi oraz z Polski. Turnus odbył się w Jastrzębiej Górze, dzieci uczestniczyły w zajęciach integracyjnych oraz historycznych, a także brały udział w wycieczkach krajoznawczych. Poniżej kilka zdjęć z pierwszego obozu:


Drugi obóz - Wielkopolska

Podczas drugiego obozu realizowanego w Kurniku koło Poznania, podobnie jak w pierwszym obozie wzięli udział uczestnicy z Litwy, Białorusi i Polski. Młodzież z Litwy to mieszkańcy Rejonu Solecznickiego, a młodzież z Białorusi przyjechała z Pińska na Polesiu. Łącznie - wszystkich uczestników - 25 osób. Poniżej kilka fotografii z obozu w Wielkopolsce:

 

Obóz trzeci - Lubelszczyzna

Na obozie trzecim, rezalizowanym nad Jeziorem Firlej na Lubelszczyźnie, przebywała grupa osób z Ukrainy, Litwy i Polski. Dzieci z Ukrainy to mieszkańcy Dołbysza i okolic - czyli dawnej "Marchlewszczyzny", dzieci z Litwy przyjechały zaś z Jaszun z Rejonu Solecznickiego. Na Lubelszczyźnie było - jak na każdej naszej, tegorocznej kolonii - 25 uczestników. Poniżej prezentujemy fotografie z kolonii:

 

Obóz czwarty - Podlasie

Na obozie czwartym, rezalizowanym w Augustowie, przebywała grupa 25 osób z Ukrainy, Litwy i Polski. Dzieci z Ukrainy to mieszkańcy Lwowa, dzieci z Litwy przyjechały z Podborza z Rejonu Solecznickiego. Podczas czwartej kolonii wypadał termin rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego, dlatego też na ostatnie dni projektu grupa uczestników przybyła do Warszawy, aby wziąć udział w obchodach, złożyć znicze na grobach Powstańców Warszawskich, wysłuchać lekcji przeprowadzonych przez pracowników IPN oraz odwiedzić Muzeum Powstania Warszawskiego. Poniżej prezentujemy fotografie z tego obozu:

Obóz piąty - Dolny Śląsk

Na obozie piątym, rezalizowanym w Twardogórze, jak na każdym z obozów kolonijnych 2018 roku, przebywała grupa 25 osób. Były to dzieci z Ukrainy, Białorusi i Polski. Dzieci z Ukrainy to mieszkańcy Dołbysza i okolic, dzieci z Białorusi przyjechały z Iwieńca leżącego na skraju Puszczy Nalibockiej. Poniżej prezentujemy kilka fotografii z tego obozu:

 

Obóz szósty - Małopolska

Na ostatnim - szóstym obozie kolonijnym, który został zrezalizowany w Rabce, jak na każdym z obozów kolonijnych 2018 roku, przebywała grupa 25 osób. Były to dzieci z Ukrainy, Białorusi i Polski. Dzieci z Ukrainy to mieszkańcy Lwowa, dzieci z Białorusi przyjechały z Wołkowyska. Uczestnicy chodzili po Tatrach, Gorcach i Pieninach. Ale również odwiedzili Kraków, gdzie zwiedzili Muzeum Armii Krajowej i zostali obdarowani przez IPN. A w samej Rabce odwiedzili ich rekonstruktorzy z PGRH ZP Błyskawica. Poniżej prezentujemy kilka fotografii z tego obozu:

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu, Ich opiekunom, nauczycielom, wychowawcom, wolontariuszom i wszystkim tym, którzy pomogli zrealizować nam to zadanie. Przede wszystkim dziękujemy Senatowi RP za wsparcie projektu dofinansowaniem, gdyż dzięki temu mogliśmy go zrealizować. Mamy nadzieję, że w kolejnym roku, kolejna grupa dzieci i młodzieży polskiej z dawnych Kresów Wschodnich RP przyjedzie do Ojczyzny. By szlifować język polski, by poznawać historię Polski i jej kulturę. I by coraz mocniej kochać naszą Ojczyznę - Polskę.

Do zobaczenia za rok!