WAKACYJNY GEOGRAF

"Wakacyjny Geograf" -  10-dniowa kolonia edukacyjna w Jastrzębiej Górze, dla polskiej młodzieży z Białorusi, Litwy i Polski. Obóz adresowany jest do dzieci w wieku 12-17 lat, uczących się języka polskiego w swoim środowisku zamieszkania. 

Głównym celem projektu jest poszerzenie wiedzy z zakresu geografii, historii i kultury Polski, poprzez artystyczne i kreatywne formy warsztatów. Oprócz nich beneficjent, będzie brał udział w zajęciach rekreacyjno- sportowych a także w wycieczce krajoznawczej.  Wszystko odbędzie się w oparciu o  różnorodne warsztaty i zajęcia, które pozwolą w przyjemny i nieschematyczny sposób przekazać najistotniejszą wiedzę.

Całość projektu oparta będzie o poszerzenie wiedzy z zakresu geografii Polski. Uczestnicy wezmą udział w szeregu kreatywnych ćwiczeń takich jak: tworzenie wspólnej mapy Polski, kreatywna prezentacja poznanych zabytków, praca z mapą, tworzenie z masy solnej krajobrazów, ukształtowań terenu, tworzenie legend regionu i odgrywanie scenek, tworzenie wspólnego słownika geograficznego czy pisanie wierszy zawierające poznane wcześniej zagadnienia geograficzne, kulturowe, historyczne. 

Termin zadania 1-10.07.2017

Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu RP, w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.