WIZYTA PANI PREZES STOWARZYSZENIA ŻOŁNIERZY AK Z BIAŁORUSI

Pierwsze spotkanie we Wrocławiu

Na zaproszenie Stowarzyszenia ODRA NIEMEN w dniach 18-24.02.2010 we Wrocławiu, przebywała Pani Prezes, nie uznawanego przez władze Białorusi, Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi, działającego przy ZPB.

Pani Weronika Sebastianowicz, jest Prezesem Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej na Białorusi. Podczas wojny ona i cała jej rodzina, działała w konspiracji, po wojnie skazana na wieloletnie zesłanie, spędziła kilka lat w sowieckich łagrach. Obecnie opiekuje się środowiskiem polskich kombatantów na Białorusi i działa w Związku Polaków na Białorusi. Stowarzyszenie liczy około 90 osób. Są to przeważnie ludzie w podeszłym wieku, często mocno schorowani, żyjący w niedostatku. Mimo tych przeciwności spotykają się na uroczystościach patriotycznych, wspomagają działania ZPB A.Borys, pomagają sobie nawzajem.

W trakcie naszych rozmów z Panią Prezes zarysował się plan współpracy między naszymi organizacjami. Najważniejsze zadania, do których chcemy zaprosić wszystkich chętnych, to następujące obszary pracy:

  • pomoc najuboższym żołnierzom AK na Białorusi, którzy są w bardzo trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej (zakup lekarstw, paczek żywnościowych i inne),
  • przyjazdy do Polski weteranów na uroczystości narodowe,
  • ufundowanie tablic pamięci,
  • opieka nad nekropoliami, miejscami pamięci,

ZREALIZOWANY PLAN POBYTU:

18.02.2010 - Odbyło się krótkie spotkanie z Prezesem Światowego Związku Żołnierzy AK Oddziału Dolnośląskiego, Panem Józefem Woźniakiem. Na spotkaniu umówiliśmy się na kolejne rozmowy. W tym dniu Pani Weronika zwiedzała także najważniejsze miejsca we Wrocławiu.

19.02.2010 - Zostaliśmy zaproszeni na spotkanie Dolnośląskiego Klubu Gazety Polskiej. Głównym prelegentem był dr Jerzy Kirszak z wrocławskiego Oddziału IPN. Tematem wykładu były historyczne rocznice obchodzone w bieżącym roku - Bitwa pod Kłuszynem, Bitwa Warszawska, Rocznica Zbrodni Katyńskiej. Także Pani Prezes miała swoje wystąpienie, omawiała sytuację kombatantów oraz Polaków na Białorusi. Były pytania i ożywiona dyskusja. W spotkaniu brali udział działacze społeczni, sympatycy Klubu oraz członkowie organizacji kresowych.

20-22.02.2010 - Wyjazd Pani Prezes do Wałbrzycha na spotkania z kombatantami-kolegami Pani Weroniki, którzy razem z nią byli represjonowani i więzieni.

23.02.2010 - Spotkanie z Prezesem i członkami Światowego Związku Żołnierzy AK Oddziału Dolnośląskiego. Pani Prezes także na tym spotkaniu omawiała sytuację Polaków oraz kombatantów AK z Białorusi. W bardzo sympatycznej atmosferze odbyły się także rozmowy wspomnieniowe, wymiana zdjęć.

Pani Prezes Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi otrzymuje prezent od Prezesa Dolnośląskiego Oddziału Światowego Związku Żołnierzy AK Pana Jerzego Woźniaka

24.02.2010 - Wyjazd Pani Prezes na Białoruś