WIZYTY STUDYJNE POLSKICH PEDAGOGÓW Z ANGLII I LITWY

Zadanie obejmowało grupę pedagogów, kadrę zarządzającą z polskich placówek, z Litwy i Anglii, którzy w okresie sierpnia – listopada 2016r., brali udział w spotkaniach w Polsce, warsztatach, nawiązywali nowe kontakty zawodowe. Nasza organizacja od lat wspiera polską kadrę pedagogiczną na Litwie, a tym zadaniem powiększyliśmy to grono o współpracę z nauczycielami z Anglii, łącząc te grupy we wspólne projekty.

 Uczestnicy:

Grupa pedagogów z Litwy, Rejon Solecznicki

Grupa pedagogów z Litwy, Rejon Wileński i Święciański

Grupa pedagogów z Wielkiej Brytanii

Czas trwania zadania:

Trzy 5-dniowe pobyty studyjne w Polsce sierpień – listopad 2016r.

2-dniowa konferencja „Polska szkoła” podsumowująca projekt, Warszawa, listopad 2016

 

Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach konkursu na realizację zadania "Pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2016 r."

 

 

Sponsor projektu 

 

 

Spotkania w Polsce polskich nauczycieli z Wielkiej Brytanii - sierpień 2016


Spotkania w Polsce polskich nauczycieli z z Litwy, Rejon Wileński i Święciański - październik 2016


Spotkania w Polsce polskich nauczycieli z z Litwy, Rejon Solecznicki - listopad 2016 

 

W dnaich 21-22.11.2016 w Warszawie odbyła się

  KONFERENCJA POLSKA SZKOŁA” - PODSUMOWUJĄCA ZADANIE

dla uczestników poszczególnych zjazdów. Jednym z ważnych elementów zadania było spotkanie w Pałacu Prezydenckim z Ministrem Adamem Kwiatkowskim, Sekretarzem Stanu – Szefem Gabinetu Prezydenta RP, który w ramach swojej pracy sprawuje m.in. nadzór merytoryczny nad Biurem ds. Kontaktów z Polakami za granicą. W tym zakresie dotyczyła rozmowa i spotkanie, rozmawiano o bieżących problemach polskiego środowiska pedagogicznego z Litwy i Anglii.  

Informacja o spotkaniu