ZADANIA WŁASNE STOWARZYSZENIA ODRA-NIEMEN

Projekty własne Stowarzyszenia Odra-Niemen to zadania realizowane samodzielnie przez organizację, lub wspólnie z partnerami, zapraszając innych do współpracy lub będąc zapraszanym do różnych zadań. To projekty, które sami finansujemy lub współfinansujemy z własnych środków, to zadania oparte na pracy wolontryjnej członków i przyjaciół stowarzyszenia, dzięki otrzymanej pomcy rzeczowej lub finansowej od darczyńców lub poprzez zbiórki publiczne.

Składamy wiele projektów na konkursy, otrzymujemy dotacje na niektóre z nich, ale te nasze własne zadania to nasze serce, duma i wyznacznik tego, jak jesteśmy postrzegani przez otoczenie, czy chętnie zapraszani do współpracy. To też według nas najważniejszy element organizacji pozarządowej - społeczna praca na rzecz innych, na rzecz pożytku publicznego, na rzecz rozwoju ważnych idei i wartości. To te zadania nas mocno określają i wyznaczają kierunek i siłę naszych działań.  

To też historia naszej działalności i zmagań w trudnej, ale fascynującej podróży poprzez zadania, spotkania, relacje i nowe doświadzcenia. Zapraszamy Państwa do tej wspólnej podróży. 

ROK 2014   ROK 2013   ROK 2012   ROK 2011   ROK 2010

ROK 2015

WRZESIEŃ

Gdynia Festiwal NNW - udział GHE "Młot" i Teatru Karabela

Udział delegacji w wydarzeniu "Święto Plonów" w Solecznikach na Litwie

Powstanie Państwa Polskiego (Wystawa: Gra Miejska i Namioty tematyczne; Lekcje w szkołach;) - Wrocław - współorganizacja zadania

SIERPIEŃ

Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego - udział w obchodach i współpraca z warszawskimi środowiskami

Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego  - Wrocław Pamięta

Projekt Brygada

Rocznica Święta Pułkowego 9 Pułku Ułanów Małopolskich

Wolontariat: Spotkanie czwartkowe; Porządkowanie Kwater Żołnierzy Wyklętych na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu, Współpraca ze środowiskiem kombatanckim

LIPIEC

Współorganizacja Pikniku Historycznego we Wrocławiu

Operacja Ostra Brama (Dubicze, okolice –Wilno) – wyprawa na Litwę z laureatami konkursu, kombatantami, rodzinami Żołnierzy Wyklętych

Renowacja kwatery żołnierzy AK w Koleśnikach na Litwie

Wrocławskie Obchody Zbrodni Wołyńskiej

Wyprawa na Białoruś - spotkania z Polakami ze Związku Polaków na Białorusi i kombatantami ze Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi - porządkowanie miejsc pamięci z weteranami

Wolontariat: Spotkanie czwartkowe; Porządkowanie Kwater Żołnierzy Wyklętych na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu, Współpraca ze środowiskiem kombatanckim

CZERWIEC

Spotkanie z Panią Bronisławą Śmilgin, kombatantki AK z Lidy - Częstochowa

Organizacja spotkania w Zakładzie Karnym na Kleczkowskiej we Wrocławiu – więźniowie z kombatantami NSZ Okręg Dolnośląski

Rodacy-Bohaterom Paczki przygotowane prze kibiców Cracovii Litwa Rejon Solecznicki

Rodacy-Bohaterom. Wyprawa z darami na Białoruś (Skidel, Iwieniec)

Udział w uroczystościach na Wykusie - pamięci „Ponuremu”

Noce Kościołów VII edycja - organizacja paneli kresowych

Walny Zjazd Członków Stowarzyszenia Odra-Niemen

Wolontariat: Cotygodniowe spotkania czwartkowe; Porządkowanie Kwater Żołnierzy Wyklętych na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu, Współpraca ze środowiskiem kombatanckim

MAJ

Udział GHE "MŁOT"  w uroczystościach w Głogowie 3 maja – stolik edukacyjny

Święto Flagi - Wrocław

Warszawa - udział w uroczystościach związanych z obchodami 10-lecia ZPB w warunkach nieuznawalności

Współorganizacja w Głogowie turnieju piłki ręcznej z udziałem drużyny Sokół  Ejszyszki z Litwy

Prace ekshumacyjne z IPN O/Lublin na Wołyniu – Wola Ostrowiecka i Ostrówki

II Wrocławskie Dni Pileckiego

Udział delegacji w Festiwalu Polska Wiosna - Mołdawia Kiszyniów

Wyprawa na Litwę do Rejonu Solecznickiego z darami do polskich placówek edukacyjnych 

Wolontariat: Cotygodniowe spotkania czwartkowe; Porządkowanie Kwater Żołnierzy Wyklętych na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu, Współpraca ze środowiskiem kombatanckim

KWIECIEŃ

Uroczystość 100 lat kombatanta z Nowej Rudy, uczestnika Bitwy Wrześniowej 1939

Organizacja spotkania świątecznego dla kombatantów Związku Młodocianych Więźniów Politycznych  lat 1944-1956 "Jaworzniacy"

Udział w organizacji szkolenia dla pracowników BZ WBK i tworzenie wspólnego projektu dla Polaków na Litwie

Rodacy-Bohaterom, Wyprawa z paczkami na Białoruś – spotkania z kombatantami paczki (Ilona, Ola B., Norek, Łukasz Cz., Bartek)

Organizacja spotkania świątecznego dla Polaków z ZPB O/Skidel na Białorusi

Organizacja spotkania świątecznego dla żołnierzy NSZ Okręg Dolnośląski

Prace ekshumacyjne z IPN w Barucie i Grodkowie

VI Rajd Sekcji Turystycznej: Góry Stołowe

Wolontariat: Cotygodniowe spotkania czwartkowe; Porządkowanie Kwater Żołnierzy Wyklętych na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu, Współpraca ze środowiskiem kombatanckim

MARZEC

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych-Wrocławskie obchody: Uroczystości oficjalne na Kwaterach Niezłomnych z inscenizacją własną; W siedzibie AK spotkanie z Niezłomnymi dla najmłodszych, Uroczysta Msza Św., Marsz Pamięci "De Profundis"; Finał etapu regionalnego Konkursu historycznego "Bohaterowie naszej wolności"; Konferencja naukowa w Wyższej Szkole Bankowej; Rekonstrukcje historyczne i inscenizacje w Św. Katarzynie 

Mecze sekcji sportowej

Inscenizacje historyczne związane z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych -  Św. Katarzynie - organizacja i przygotowanie GHE " MŁOT"  

V Rajd Sekcji Turystycznej: Ptasznik i Złoty Stok

Ostatni Pogrzeb szczątków st.sierż. Józefa Franczaka "Lalka" - Lublin/Piaski

 

Rodacy-Bohaterom, Wyprawa z paczkami do Rodaków w Rumunii i  Mołdawii

Rodacy-Bohaterom, Wyprawa z paczkami na Litwę - Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Wielkopolski

Lubelskie ślady historyczne - wyprawa edukacyjna i organizacyjna

Wolontariat: Cotygodniowe spotkania czwartkowe; Porządkowanie Kwater Żołnierzy Wyklętych na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu, Współpraca ze środowiskiem kombatanckim

LUTY

GRA MIEJSKA-INSCENIZACJE oraz Spotkania Dyskusyjno-Filmowe z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Spotkanie przy pamiątkowej tablicy przy więzieniu na ul. Kleczkowskiej – uroczystość złożenia kwiatów z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Rodacy-Bohaterom,  przekazywanie paczek wrocławskim kombatantom

Lekcje edukacyjne w: Gimnazjum Nr 24 Wrocław, w SP i Gimnazjum Święta Katarzyn, Głubczycach

Wolontariat: Cotygodniowe spotkania czwartkowe; Porządkowanie Kwater Żołnierzy Wyklętych na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu, Współpraca ze środowiskiem kombatanckim

STYCZEŃ

Mecze Sekcji Sportowej

Białoruś - Uroczystość poświęcenia odnowionej Kapliczki Powstańców Styczniowych  w Stankiewiczach

Rodacy-Bohaterom, Wyprawa z paczkami do Polaków Rejon Solecznicki

Rodacy-Bohaterom, Wyprawa z paczkami do Rodaków i Kombatantów na Litwie i Łotwie

Rodacy-Bohaterom, Wyprawa z paczkami do Rodaków i Kombatantów na Białorusi (Grodzieńszczyzna i Polesie)

Rodacy-Bohaterom, Wyprawy partnerów Odra-Niemen  z paczkami do Rodaków na Litwie, Rejon Wileński - Patriotyczny Głogów, Stowarzyszenie Traugutt.org

IV Rajd Sekcji Turystycznej Stowarzyszenia Odra-Niemen

Wolontariat: Cotygodniowe spotkania czwartkowe; Porządkowanie Kwater Żołnierzy Wyklętych na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu, Współpraca ze środowiskiem kombatanckim