ZBIÓRKA PIENIĘŻNA DLA MIECZYSŁAWA PIOTROWSKIEGO

 
Na podstawie decyzji MSWiA - Nr decyzji 86 / 2011, nasze stowarzyszenie organizuje zbiórkę pieniędzy na 
pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji Mieczysława Piotrowskiego.
 
Sprawozdanie z realizacji zbiórki publicznej
 
  
Mieczysław jest jedną z osób, która zakładała naszą organizację. Wspieramy Jego rodzinę w walce o Jego powrót 

do zdrowia naszą skromną akcją, z
achęcając Państwa do współpracy.
 
 
 
Pieniądze można wpłacać na konto:
  
 

Nr konta: 53 1440 1185 0000 0000 1277 9534

 

z dopiskiem dla Mieczysława Piotrowskiego.


 

ŻYCIORYS MIECZYSŁAWA PIOTROWSKIEGO

 

Dziękujemy Niezależnej Agencji Fotograficznej DEMENTI za udostępnienie fotografii.