„ŻOŁNIERZE WYKLĘCI”- MŁODY WROCŁAW PAMIĘTA O NIEZŁOMNYCH

Cykl wydarzeń kulturalnych dla młodzieży

Beneficjentami projektu jest młodzież miasta Wrocławia oraz Dolnego Śląska. W projekcie bierze udział młodzież gimnazjalna, szkół ponad gimnazjalnych a także młodzież studencka i pracująca. Głównym celem zadania jest  wzmacnianie postaw patriotycznych młodzieży, budowanie tożsamości narodowej oraz zapoznanie młodego pokolenia z życiem, walką i ofiarą Żołnierzy Drugiej Konspiracji 1944-1963, jak również  propagowanie tej tematyki wśród młodzieży. Projekt zakłada ciekawe formy prezentacji tematu według poniższego planu:

12.11.2011 - koncert zespołu De Press i Andrzeja Kołakowskiego

               plakat koncertu                       relacja z koncertu                        fotoreportaż

 

13.11.2011 - spotkanie autorskie z pisarzem Tadeuszem Pużańskim, prezentacja jego książki "BESTIE"

relacja ze spotkania 

14.11.2011 - przegląd filmów tematycznych i spotkania dyskusyjne z Kresowymi Żołnierzami Wyklętymi, członkami Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi

relacja ze spotkania 

16.11.2011 -  wystawa fotograficzna wydawnictwa WOLUMEN pt. „ŻOŁNIERZE WYKLĘCI – Antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku" 

relacja z otwarcia wystawy      WIRTUALNA WYSTAWA - zobacz

fotoreportaż z otwarcia wystawy     

 

Korzyścią główną projektu jest dostarczenie młodym ludziom wiedzy niezbędnej do budowania własnej tożsamości narodowej, pożądanych postaw patriotycznych, poszerzania horyzontów i wiedzy o najnowszej historii Polski z włączeniem historii powojennego Wrocławia. Kolejną korzyścią jest bezpośrednie spotkania młodych ze świadkami historii i umacnianie przekonania u młodych ludzi o potrzebie współdecydowania za własną ojczyznę. Ważnym także akcentem pozytywnym tego wydarzenia jest fakt, że młodzież ponad gimnazjalna z Dolnego Śląska w miesiącach X-XII 2011 bierze udział w organizowanym przez Stowarzyszenie ODRA-NIEMEN konkursie historycznym „Żołnierze Wyklęci. Bohaterowie naszej wolności”. Spotkania, dyskusje, projekcje filmowe oraz koncert oparty na tekstach piosenek Żołnierzy Wyklętych mogą pomóc uczestnikom konkursu w podjęciu tematu, bądź jego uatrakcyjnieniu przez otrzymanie potrzebnej wiedzy w różnorodnej formie.

Projekt jest dofinansowany przez Fundację Banku Zachodniego WBK