Fotoreportaż: Pobyt polskich kombatantów z Grodzieńszczyzny i Lwowa w Ojczyźnie