Fotoreportaż: POBYT POLSKICH KOMBATANTÓW Z KRESÓW W OJCZYŹNIE NA ZAPROSZENIE NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI