Fotoreportaż: Spotkanie opłatkowe Kombatantów OGÓLNOPOLSKIEGO OKRĘGU ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ III Obszaru Lwowskiego im. „Orląt Lwowskich”