Rodacy-Bohaterom - Fotoreportaże

2016

 • Wyprawa z darami na Wileńszczyznę

 • 2015

 • Pobyt polskich kombatantów z Grodzieńszczyzny i Lwowa w Ojczyźnie

 • Pobyt polskich kombatantów z Wileńszczyzny w Ojczyźnie

 • RODACY-BOHATEROM Boże Narodzenie 2014.Podsumowanie wypraw

 • 2014

 • RODACY-BOHATEROM Boże Narodzenie 2014. Litwa - TRAUGUTT.ORG

 • RODACY-BOHATEROM Boże Narodzenie 2014. BIAŁORUŚ

 • RODACY-BOHATEROM Boże Narodzenie 2014. ŁOTWA-LITWA

 • RODACY-BOHATEROM Boże Narodzenie 2014. LITWA-ŁOTWA

 • RODACY-BOHATEROM Boże Narodzenie 2014. LITWA III GRUPA

 • RODACY-BOHATEROM Boże Narodzenie 2014. LITWA II GRUPA

 • RODACY-BOHATEROM Boże Narodzenie 2014. LITWA I GRUPA

 • RODACY-BOHATEROM Boże Narodzenie 2014.UKRAINA

 • RODACY-BOHATEROM Boże Narodzenie 2014.Podsumowanie w regionach

 • Wigilia Kombatancka

 • Wigilia Kombatancka

 • XV Zjazd Członków Stowarzyszenia „Klub Pod Baobabem”

 • Zaduszki Kresowe 2014

 • Paczka dla Polskiego Kombatanta na Kresach - Wielkanoc 2013

 • 70 Rocznica Operacji "Ostra Brama" - Wileńszczyzna 12-15.07.2014

 • Renowacja kwatery AK w Dubiczach na Wileńszczyźnie II etap prac. Fotoreportaż II

 • Renowacja kwatery AK w Dubiczach na Wileńszczyźnie II etap prac

 • PACZKA NA BOŻE NARODZENIE DLA POLSKIEGO KOMBATANTA NA KRESACH 2013 - III część wyprawy, zdjęcia Piotra Kurpaski

 • 2013

 • Pani kpt. Weronika Sebastianowicz w Brukseli

 • PACZKA NA BOŻE NARODZENIE DLA POLSKIEGO KOMBATANTA NA KRESACH 2013 - II część wyprawy

 • PACZKA NA BOŻE NARODZENIE DLA POLSKIEGO KOMBATANTA NA KRESACH 2012 - część I

 • Pani kpt. Weronika Sebastianowicz, Franciszek Szamrej i Alfons Rodziewicz na Podkarpaciu

 • PACZKA DLA POLSKIEGO KOMBATANTA NA KRESACH - WIELKANOC 2013 LITWA

 • PACZKA DLA POLSKIEGO KOMBATANTA NA KRESACH - WIELKANOC 2013 Organizacja zbiórek w Polsce

 • PACZKA DLA POLSKIEGO KOMBATANTA NA KRESACH - WIELKANOC 2013 BIAŁORUŚ

 • Wystawa "Ocalić od zapomnienia" w Gdyni

 • XIV Zjazd członków Klubu Pod Baobabem

 • Organizacja pobytu Weteranów Armii Krajowej z Litwy, Białorusi i Ukrainy w Ojczyźnie

 • Pani kpt. Weronika Sebastianowicz w Londynie

 • Paczka Wielkanocna 2013 - Grodzieńszczyzna - kwiecień 201

 • Spotkanie opłatkowe Kombatantów OGÓLNOPOLSKIEGO OKRĘGU ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ III Obszaru Lwowskiego im. „Orląt Lwowskich”

 • 2012

 • Film "Pani Weronika i jej chłopcy" Poznański pokaz 2012

 • PACZKA NA BOŻE NARODZENIE DLA POLSKIEGO KOMBATANTA NA KRESACH 2012 - Zbiórki w Polsce

 • PACZKA NA BOŻE NARODZENIE DLA POLSKIEGO KOMBATANTA NA KRESACH 2012 - Organizacja zadania Wrocław

 • PACZKA NA BOŻE NARODZENIE DLA POLSKIEGO KOMBATANTA NA KRESACH 2012 - Przekazanie paczek na Litwie

 • PACZKA NA BOŻE NARODZENIE DLA POLSKIEGO KOMBATANTA NA KRESACH 2012 - Przekazanie paczek na Ukrainie

 • PACZKA NA BOŻE NARODZENIE DLA POLSKIEGO KOMBATANTA NA KRESACH 2012 - Przekazanie paczek na Białorusi

 • POBYT POLSKICH KOMBATANTÓW Z KRESÓW W OJCZYŹNIE NA ZAPROSZENIE NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

 • Święto 42 Pułku Piechoty im. gen. J. H. Dąbrowskiego

 • Prace porządkowe na cmentarzu w Surkontach

 • PACZKA WIELKANOCNA DLA POLSKIEGO KOMBATANTA NA KRESACH 2012 - Przygotowanie zadania

 • PACZKA WIELKANOCNA DLA POLSKIEGO KOMBATANTA NA KRESACH 2012 - Przekazanie paczek na Ukrainie

 • PACZKA WIELKANOCNA DLA POLSKIEGO KOMBATANTA NA KRESACH 2012 - Przekazanie paczek na Litwie

 • PACZKA WIELKANOCNA DLA POLSKIEGO KOMBATANTA NA KRESACH 2012 - Przekazanie paczek na Białorusi

 • 2011

 • BIAŁORUŚ - Kwatery Wojskowe na Ziemi Lidzkiej

 • PACZKA NA BOŻE NARODZENIE DLA POLSKIEGO KOMBATANTA NA KRESACH 2011 - Przekazanie paczek na Białorusi

 • PACZKA NA BOŻE NARODZENIE DLA POLSKIEGO KOMBATANTA NA KRESACH 2011

 • 1 sierpnia 1944 - PAMIĘTAMY!

 • Wizyta w Grodnie i Skidlu u polskich żołnierzy AK na Białorusi - MAJ 2011

 • Projekt ŚLADAMI BITEW PARTYZANCKICH - Portrety polskich kombatantów AK z Białorusi z ich najbliższymi - MAJ 2011

 • Projekt ŚLADAMI BITEW PARTYZANCKICH - Przyjazd polskich kombatantów AK z Białorusi - Warszawa-Kampinos ' MAJ 2011

 • Projekt ŚLADAMI BITEW PARTYZANCKICH - Przyjazd polskich kombatantów AK z Białorusi - Białystok' MAJ 2011

 • Żywy Świadek Historii - Spotkania kombatantów AK z Białorusi we Wrocławiu i Słubicach - czerwiec 2011

 • Paczka Wielkanocna dla kombatantów AK na Kresach 2011r. - PRZEKAZANIE PACZEK KOMBATANTOM NA BIAŁORUSI

 • Paczka Wielkanocna dla kombatantów AK na Kresach 2011r. - PRZEKAZANIE PACZEK KOMBATANTOM W ŻYTOMIERZU

 • Paczka Wielkanocna dla kombatantów AK na Kresach 2011r. - PRZEKAZANIE PACZEK KOMBATANTOM WE LWOWIE

 • Paczka Wielkanocna dla kombatantów AK na Kresach 2011r. - PRZEKAZANIE PACZEK KOMBATANTOM W WILNIE

 • Paczka Wielkanocna dla kombatantów AK na Kresach 2011r. - PAKOWANIE PACZEK

 • 2010

 • Paczka Wielkanocna dla Żołnierzy AK na Białorusi 2010r.

 • Paczka na Boże Narodzenie dla Żołnierzy AK na Białorusi 2010r.