Organizacje kombatanckie

Stowarzyszenie ODRA-NIEMEN współpracuje  z polskimi kombatanckimi organizacjami mającymi swoje siedziby w Polsce i na Kresach. Realizujemy wspólne projekty a także podejmujemy się razem rozwiązywać wiele organizacyjnych problemów.

Realizujemy projekty dla polskich weteranów z Kresów, którzy należą do następujących organizacji

Współpracujemy we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku z następującymi środowiskami

W Polsce mamy kontakt i nawiązujemy realcje z