Polscy weterani na Ukrainie

Z Ukrainy otrzymaliśmy zaproszenie do współpracy z Organizacji Polskich Kombatantów Wojny Światowej 1939-1945 i Osób Represjonowanych miasta Lwowa. W jej skład wchodzą weterani Armii Krajowej, osoby represjonowane przez system stalinowski oraz wdowy po kombatantach AK.

Kolejną organizacją kombatancką na Ukrainie jest Stowarzyszenie polskich Kombatantów w Żytomierzu. W Żytomierzu żyje jeszcze ok. 70 polskich weteranów, w tym kilku żołnierzy AK oraz grupa więźniów hitlerowskich i sowieckich obozów zagłady.