BOHATEROWIE NASZEJ WOLNOŚCI - CYKL DZIAŁAŃ NA RZECZ WROCŁAWSKIEGO ŚRODOWISKA KOMBATANCKIEGO - 2012 rok

Projekt dotyczy całorocznej współpracy z dolnośląskimi Kombatantami. Współpraca ta dotyczy różnych aspektów - od wolontaryjnej opieki domowej, poprzez wsparcie organizacyjne, pomoc wydawniczą, działania integracyjne. Projekt rozpoczął się w miesiącu marcu i trwał do końca roku. Obejmie członków różnych organizacji kombatanckich - m.in. okręgu Dolnośląskiego i Lwowskiego ŚZŻ AK, Jaworzniaków, Związku Żołnierzy NSZ, Zrzeszenia WiN. Projekt jest realizowany na zlecenie Urzędu Miasta Wrocławia, przy wsparciu merytorycznym i organizacyjnym Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego.

                                                                                               

 Zrealziowano następujące zadania w ramach całoroczneog projektu:

***********************************************************************************************

Organizowanie spotkań Kombatantów z uczniami dolnośląskich szkół. Logistyka związana z realizacją działań edukacyjnych

Termin realizacji zadania IV-XII 2012

W ramach tego obszaru ułatwiliśmy kombatantom z Zarządu Dolnośląskiego Okręgu AK spotkania z młodzieżą szkolną w Zespole szkół w Niechlowie. Pomagaliśmy kombatantom AK z Okręgu  Dolnośląskiego uczestniczyć w wydarzeniach związanych z Rocznicą Bitwy pod Monte Cassino, w Szkole Podstawowej Nr 73 im. Generała Andersa. W sierpniu jako współorganizatorzy wrocławskich wydarzeń związanych z wybuchem Powstania Warszawskiego, zapewniliśmy powstańcom warszawskim, mieszkającym we Wrocławiu, udział w tych wydarzeniach a zwłaszcza w popołudniowych spotkaniach z młodzieżą. We wrześniu odbyło się spotkanie środowiskowe kombatantów AK w Świdnicy, dokąd zawieźliśmy wrocławskich kombatantów. W tym samym miesiącu wsparliśmy organizacyjnie kombatantów i pomogliśmy im uczestniczyć w koncercie poświęconym 70 Rocznicy Powstania AK, który to koncert był spotkaniem młodego pokolenia i pokolenia bohaterów-kombatantów. W grudniu pomogliśmy spotkać się kombatantom z wolontariuszami w ramach organizowanej uroczystości Spotkania Opłatkowego.  W ramach niniejszego projektu było realizowanych kilka spotkań młodzieży z kombatantami, które są poniżej opisane i w ramach każdego z nich dowoziliśmy lub w inny sposób pomagaliśmy organizacyjnie, zapewnić udział kombatantów różnych formacji w wydarzeniach

***********************************************************************************************

Organizacja otwartych spotkań  młodzieży z kombatantami

Termin realizacji zadania V-XI 2012

Założeniem tego elementu zadania było zorganizowaniei 4 takich spotkań. Udało nam się zrealizować 7 takich wydarzeń. Zapewniliśmy sale lub inne miejsca spotkań, prowadziliśmy  promocję zadania w formie plakatu, wysyłaliśmy lub dostarczaliśmy bezpośrednio zaproszenia do gości, zapewnialiśmy nagłośnienia i dojazd  kombatantów na miejsce spotkań.

 W ramach tego obszaru zrealizowaliśmy następujące spotkania kombatantów z młodzieżą:

 1. POLA PAMIĘCI -  prezentacja Pana dr Krzysztofa Szwagrzyka na temat prowadzonych prac ekshumacyjnych, żołnierzy II Konspiracji, na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu  - V 2012 - Plakat spotkaniaSprawozdanie ze spotkania - Pola Pamięci na Cmentarzu Osobowickim
 2. SPOTKANIE ŚRODOWISKA LWOWSKIEGO AK  z wolontariuszami w siedzibie Stowarzyszenia ODRA-NIEMEN -  VI 2012
 3. AKCJA OSTRA BRAMA - Spotkanie  w siedzibie Dolnośląskiego Okręgu ŚZŻAK środowiska wileńskiego z młodzieżą VII 2012
 4. ROCZNICA Święta Pułkowego Ułanów Jazłowieckich - Kościół Najświętszego Serca Jezusowego we Wrocławiu  a następnie spotkanie środowiska lwowskiego AK z młodzieżą - VII 2012
 5. POWSTANIE WARSZAWSKIE we Wrocławiu – Rekonstrukcja na Wrocławskim Rynku, po południu spotkania warszawskich kombatantów z młodzieżą VIII 2012 Szczegóły obchodów we Wrocławiu  FOTOREPORTAŻ ZE SPOTKAŃ Z WROCŁAWSKIMI POWSTAŃCAMI SIERPNIA 1944 ROKU FOTOREPORTAŻ Z REKONSTRUKCJI WYDARZEŃ
 1. DZIEN NIEPODLEGŁOŚCI – wykład prof. Krzysztofa Kawalca na temat „ Znaczenie daty 11 Listopada”. Spotkanie było zorganizowane dla wrocławskiego młodego pokolenia i kombatantów. W ramach tego spotkania byli obecni kombatanci wrocławskiego Związku Żołnierzy NSZ – X 2012
 2. SPOTKANIE ŚRODOWISKA wrocławskiego Związku Żołnierzy NSZ  z wolontariuszami  w siedzibie Stowarzyszenia ODRA-NIEMEN - XI 2012

***********************************************************************************************

Wyjazd rekreacyjno-integracyjny dla wrocławskich Kombatantów  AK. Spotkanie w hotelu "Niezły Młyn" w Czeszowie koło Trzebnicy.

 Termin realizacji X 2012

Zorganizowano kilku dniowy wyjazd integracyjno-wypocynkowy do podwrocławskiego hotelu w Czeszowie,  dla grupy 20 kombatantów wraz z opiekunami. Pobyt składał się z następujących elementów:

- przejazd busami do ośrodka

- spotkanie integracyjne w ośrodku

- wycieczka po okolicy

- występ zespołu ludowego ALE BABKI z miejscowego Czeszowa

- pokaz filmu historycznego  i spotkanie z reżyserem G.Braunem

 

 ***********************************************************************************************

Organizacja spotkań środowisk kombatanckich

 

Założeniem zadania było zorganizować jedno spotkanie środowiskowe w roku  Kombatantów z Dolnego Śląska z kolegami z innych Okręgów, a także z kolegami z okręgów znajdujących się dziś na terenie Litwy, Białorusi czy Ukrainy. Udało się przygotować 4 takie spotkania:

Roczne spotkanie – zebranie - Środowiska Lwowskiego AK. Zapewniliśmy spotkanie w naszej siedzibie, zorganizowaliśmy wysyłkę zaproszeń do gości, zapewniliśmy drobny poczęstunek i pomoc organizacyjną wolontariuszy w trakcie spotkania – termin realizacjii VI 2012

 

Spotkanie wrocławskiego środowiska kombatanckiego z polskimi kombatantami z Białorusi, należącymi do Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi. Po projekcji filmu dokumentalnego pt. „Pani Weronika i jej chłopcy”  odbyło się spotkanie i dyskusja w Sali z udziałem młodzieży i dużej grupy kombatantów. Nastąpiła także  dalsza część spotkania z kombatantami  w siedzibie Stowarzyszenia ODRA-NIEMEN. Termin realizacjii VI 2012

Relacja ze spotkania

Spotkanie środowiska Dolnośląskiego Okręgu ŚZŻAK w Świdnicy – pomoc logistyczna przy spotkaniu i zapewnienie drobnego poczęstunku - Termin realizacji IX 2012

Spotkanieł wrocławskich kombatantów Związku Żołnierzy NSZ, mieszkających przed wojną na Kresach Wschodnich, z udziałem polskich kombatantów z Białorusi, należącymi do Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi.  Termin realizacji  X 2012

***********************************************************************************************

 

Paczka świąteczna dla dolnośląskiego kombatanta niepodległościowych formacji

Termin realizacji zadania III-IV 2012 pierwsza część zadania i XI-XII 2012 druga część zadania

Poprzez organizację paczek świątecznych dla kombatntów, młode pokolenie zapewnia w ten sposób o swojej pamięci i uczy się patriotyzmu i historii.  Pomoc w tym obszarze obejmowała organizację paczek i pomoc wolontariuszy w tym zakresie na  Święta Wielkanocne oraz na Boże Narodzenie. W ramach tego zadania na Święta Wielkanocne rozdano 144 paczki dla wrocławskiego środowiska kombatantów AK. Wolontariusze rozwozili paczki do domów kombatantów. Natomiast na Święta Bożego Narodzenia rozdano paczki świąteczne następującym środowiskom kombatanckim:

Wrocławskie środowisk AK - 60 paczek podczas Spotkania Opłatkowego Wigilia + 180 paczek paczek rozwieziono kombatantom należącym do  Obwodów: Krzyki, Gajowice, Śródmieście, Stare Miasto, Psie Pole

Lwowskie Środowisko AK - 37 paczek

Zrzeszenie WiN Dolny Śląsk – 33 paczki

Związek Żołnierzy NSZ Dolny Śląsk -  40 paczek

Razem przekazano kombatantom z Dolnego Śląska 350 paczek, dzięki pracy, pomocy kilkudziesięciu młodych wolontariuszy

***********************************************************************************************

Organizacja wolontariatu dla Kombatantów

Termin realizacji zadania IV-XII 2012

W dniu 10 maja 2012r., odbyło się pierwsze spotkanie grupy wolontariuszy Stowarzyszenia. Młodzi uczestnicy postanowili zainicjować działania, które doprowadzą do zbudowania szerokiej struktury wolontariatu przy naszej organizacji. Będą prowadzili szereg działań mających na celu pozyskanie kolejnych chętnych - zainteresowanych wolontaryjną pracą na rzecz innych. Działania grupy wolontariuszy naszego Stowarzyszenia skupiają sie głównie na:

 • pomocy wrocławskim Kombatantom – drobne zakupy i porządki, rozmowy, opieka podczas uroczystości, zbieranie relacji i danych członkowskich
 • pomocy Kombatantom na Kresach Wschodnich,
 • pracy w ramach projektów upamiętniających Żołnierzy Wyklętych,
 • pracy w ramach projektow edukacyjnych na rzecz dzieci i młodzieży (w tym wymian międzynarodowych),
 • pracy przy projektach polonijnych - związanych z opieką nad Rodakami poza granicami (głównie na Wschodzie).

Nabór wolontariuszy  Informacja dla Kombatantów 

Spotkania grupy wolontariuszy Stowarzyszenia Odra-Niemen

W ramach tego zadania przeprowadzono szereg spotkań i wydarzeń:

- cykliczne, 2 razy w miesiącu spotkania z wolontariuszami, na których prowadzono bieżące podsumowania, mini szkolenia, ustalano dyżury obecności w biurze, przeprowadzono także 2-dniowe szkolenie na temat budowy zespołu, prowadzenie prezentacji, realizacji projektu

- pomoc wolontaryjna kombatantom – na chwile obecną stałej pomocy wolontaryjnej udzielamy 12 kombatantom różnych formacji niepodległościowych  

- spotkania wolontariuszy z kombatantami na spotkaniach tematycznych

- pomoc wolontariuszy kombatantom w dotarciu na miejsce spotkań z młodzieżą

- pomoc w organizacji cyklicznych spotkań Zarządu Środowiska Lwowskiego i Dolnośląskiego Związku Żołnierzy NSZ

- wyjazd wolontariuszy na spotkania z kombatantamiw poza Dolny Śląsk. Wolontariusze spotykali się z kombatantami KWP w Bąkowej Górze w ramch obchodów rocznicy zamordowania żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego w Bąkowej Górze. W Bąkowej Górze znajduje się także Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego - pierwsza w Polsce szkoła, której nadano zaszczytne imię Żołnierzy Wyklętych. W uroczystościach wzięła udział duża grupa Kombatantów, młodzieży oraz miejscowych mieszkańców. My pojechaliśmy w dość licznym gronie wolontariuszy naszej organizacji. Dołączyliśmy nasze deklaracje wsparcia dla tego wspaniałego środowiska, skupiającego żołnierzy legendarnego "Warszyca".Po zakończeniu uroczystości w szkole udaliśmy się jeszcze na miejscowy cmentarz, gdzie spoczywają zamordowani żołnierze KWP, aby tu złożyć wieńce a także wolontariusze udali się do lasue na obrzeżach Bąkowej Góry, w którym mieszkańcy znaleźli w maju 1946 roku zwłoki pomordowanych. Dziś stoi tam krzyż i głaz upamiętniający ofiary zbrodni. Tam również złożylliśmy kwiaty.


  

 

- Organizacja wyjazdu do kombatanta -  na apel naszego darczyńcy, zorganizowaliśmy spotkanie z Panem Wacławem Szewlińskim- żołnierzem Łupaszki z V Brygady Wileńskiej AK w Inowrocławiu  Relacja z wyjazdu

- Wolontariusze uczestniczyli także w porządkowaniu Kwater żołnierzy na Cmentarzu Osobowickim, przed 1 Listopada. Jak co roku staramy sie przed 1 Listopada posprzątać kwatery wojskowe na Wrocławskim Cmentarzu Osobowice. Leżą tu żołnierze II Konspiracji zabici we wrocławskich więzieniach. Latem tego roku specjaliści z wrocławskiego IPN  dokonywali ekshumacji, aby przywrócić bezimiennym grobom nazwiska i imiona bohaterów.  Zapalone znicze to pamięć młodych Wocławian o Niezłomnych.

***********************************************************************************************

Pomoc organizacyjna środowiskom kombatanckim

Termin realizacji zadania IV-XII 2012

W ramach tego zadania zapewniono organizacjom kombatanckim pomocy w zakreise organizacyjnym. Pomoc w tym obszarze obejmowała:

Przygotowanie do archiwizacji dokumentów, prace porządkowe i segregowanie dokumentów w poszczególnych pomieszczeniach biura, przygotowanie materiałów do przekazania innym instytucjom. Prace trwały w biurze Zarządu Dolnośląskiego Okręgu ŚZŻAK i zostały przeprowadzone na poziomie porządkowania dokumentów i konsultacji z historykiem odnośnie sprawdzanych dokumentów

Stowarzyszenie wspiera wydanie Biuletynu Ogólnopolskiego Okręgu Lwowskiego AK. Jest to kwartalnik organizacji Kombatanckiej, działającej w naszym mieście - skupiającej żyjących żołnierzy lwowskiej konspiracji, niezależnie od aktualnego miejsca zamieszkania. W tym roku ukazały sie 4 numery Biuletynu.  Do pracy organizacyjnej skierowano na stałe jednego wolontariusza, który pomagał przy wydawaniu biuletynu. Zorganizowaliśmy wysyłkę biuletynów do kombatantów mieszkających poza Wrocławiem.

Udostępniono salę w biurze Stowarzyszenia ODRA-NIEMEN na cykliczne, cotygodniowe spotkania Zarządu Lwowskiego Środowiska AK oraz Zarządu Związku Żołnierzy AK Dolny Śląsk. W ramach tych spotkań wolontariusze przygotowują niezbędne materiały potrzebne do pracy zarządom, przygotowują drobny poczęstunek oraz są do stałej  dyspozycji w czasie trwania tych spotkań. Zapewniamy tym środowiskom  pomoc biurową.

Informacja o spotkaniach

Odsłonięcie tablicy poświęconej Jaworzniakom. Dnia 15 maja, na rogu ulic Kuźniczej i Kotlarskiej - we Wrocławiu, odsłonięto tablicę upamiętniającą ofiarę młodocianych więźniów politycznych lat 1944-1956 - tzw. Jaworzniaków. Stowarzyszenie "Jaworzniacy" od lat zabiegało, aby we Wrocławiu godnie upamiętniono tych najmłodszych uczestników II Konspiracji. W uroczystości wzięły udział liczne poczty sztandarowe, wojsko, mieszkańcy Wrocławia, ale przede wszystkim liczne grono Jaworzniaków. My również wnieśliśmy swoja maleńką cegielłkę do organizacji tej ważnej uroczystości. Poniżej krótka relacja zdjęciowa z tego wydarzenia.