BOHATEROWIE NASZEJ WOLNOŚCI. Cykl działań na rzecz wrocławskiego środowiska kombatanckiego 2013

UPAMIĘTNIANIE HISTORII WROCŁAWSKICH KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH

Projekt dotyczy całorocznej współpracy z dolnośląskimi Kombatantami, w zakresie pomocy wolontaryjnej opieki domowej, poprzez wsparcie organizacyjne, pomoc wydawniczą, działania integracyjne. Projekt jest kontynuacją zadania z ubieglego roku. Obejmie członków różnych organizacji kombatanckich - m.in. Okręgu Dolnośląskiego i Lwowskiego ŚZŻ AK, Jaworzniaków, Związku Żołnierzy NSZ, Zrzeszenia WiN. Projekt zakłada współpracę z kombatantami we Wrocławiu, w kilku obszarach. Wnioskodawca od 2011 roku systematycznie współpracuje z tym środowiskiem i bazując na zdobytym doświadczeniu stworzyliśmy kontynuacyjny plan pracy z naciskiem na współpracę tego środowiska z młodym pokoleniem wrocławianProjekt jest realizowany na zlecenie Urzędu Miasta Wrocławia, przy wsparciu merytorycznym i organizacyjnym Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego.

                                                                                               

 W bieżącym roku realizujemy następujące elementy zadania:

Zapewnienie środowisku wrocławskich Kombatantów możliwości jak najszerszego dotarcia do młodzieży szkolnej,  koordynowanie działań edukacyjnych na terenie szkół, organizowanie spotkań Kombatantów z uczniami wrocławskich szkół, zwłaszcza z Rodziną szkół im. Armii Krajowej, logistyka związana z realizacją działań edukacyjnych - termin realizacji zadania IV-XII 2013.

II 2013 zrealizowano pomoc organizacyjną i logistyczną Panu Dolnośląskiego Okręgu AK Prezesowi Ryszardowi Filipowiczowi, w ramach udziału w uroczystościach Rodziny Szkół AK w Oleśnicy

III 2013 zrealizowano pomoc organizacyjną i logistyczną grupie kombatantów z Dolnośląskiego Okręgu AK i NSZ w w ramach spotkania kombatantów ze studentami Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Wrocławskiego

Organizacja otwartych spotkań dla młodzieży – DKF o tematyce historycznej, seminaria tematyczne z zaproszonymi gośćmi - organizacja 4 takich spotkań 

X 2013 - Październik z Narodowymi Siłami Zbrojnymi we Wrocławiu - cykl spotkań i pokazów filmów poświęcony tematyce Żołnierzy Wyklętych

V 2013 Wrocławski pokaz filmu pt. "Kwatera Ł" z udzialem reżysera filmu Arkadiuszem Gołębiewskim, przedstawicieli wrocławskich rodzin Żołnierzy Wyklętych, pracowników IPN z prof Krzysztofem Szwagrzykiem oraz z udziałem honorowego gościa Pani Lidii Lwow  

III 2013 W ramach DKF zorganizowano maraton filmowy poświęcony tematyce Żołnierzy Wyklętych

Organizacja wystaw tematycznych w szkołach i w przestrzeni publicznej miasta IV - XII 2013

"Ocalić od zapomnienia - Kresowi Kombatanci AK":

2 II 2013 zorganizowano w Zespole Szkół Nr 1, w Wałbrzychu  pokaz wystawy Ocalić od zapomnienia, w formie multimdialnej oraz zaprezentowano preznetację na temat dolnośląskiego środowiska kombatanckiego i wolontariatu dla AK

23 X 2013 zorganizowano w I Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu  pokaz wystawy Ocalić od zapomnienia, w formie multimdialnej oraz zaprezentowano preznetację na temat dolnośląskiego środowiska kombatanckiego i wolontariatu dla AK

"Tropem Wilczym - Żołnierze Wyklęci":

1-15.03.2013                 Wrocław Plac przed Bazyliką Garnizonowa

10-25.03.2013               I LO Wrocław

25.03–16.04.2013                    Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Trzebnicy

17-25.04.2013                           Politechnika Wrocławska

25.04-15.05.2013                       XVII LO Wrocław

29.05-10.06,2013                       Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Sobótce

11-18.06.2013                           LO im. Zb. Herberta w Brzegu

19-30.06.2013                           Zespół Szkół nr 1 w Świdnicy

Organizacja Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych we Wrocławiu - 1.03.2013 - multimedialne spotkanie upamiętniające święto, Kiermasz książek historycznych, warsztat historyczny prowadzony przez specjalistów z Wrocławskiego Oddziału IPN, uroczysta Gala związana z zakończeniem II Konkursu Edukacyjnego na najlepszą pracę dotyczącą Żołnierzy Wyklętych, wieczorem na Wrocławskim Rynku multimedialne spotkanie upamiętniające święto, w przestrzeni publicznej odbędzie się wydarzenie multimedialne (światło, dźwięk i obraz) upamiętniające żołnierzy II Konspiracji. Zostanie przedstawiony autorski teledysk stowarzyszenia ODRA-NIEMEN połączony z podkładem muzycznym i efektem świetlnym – uczestnicy wydarzenia wypuszczą w powietrze kilkaset sztuk białoczerwonych lampionów jako znaków naszej pamięci o poległych (liczba lampionów będzie odpowiadała liczbie pomordowanych żołnierzy wyklętych na wrocławskich Osobowicach). Klip jest związany z wydarzeniami z 2012 roku, dotyczącymi wrocławskiego środowiska kombatanckiego i Wrocławskich Żołnierzy Wyklętych.

Raport z realizacji zadania - całe wydarzenie udało sie znakomicie, zmodyfikowaliśmy tylko element związany z wypuszczeniem lampionów w Rynku. Z uwagi na duży wiatr i względy bezpieczeństwa lampiony zostały wypuszczone 2 dni wcześniej na Cmentarzu Osobowickim, przy kwaterach Żołnierzy Wyklętych. calość została nagrana i użyta do teledysku.  

28 II 2013 Na kwaterach Żołnierzy Wyklętych na wrocławskim Cmentarzu Osobowickim, zapaliliśmy znicze, wypuściliśmy symboliczne lampiony pamięci. Przy grobach żołnierzy wolontariusze stanęli ze zdjęciami pomordowanych. Całość tych wydarzeń została nagrana i wykorzystana do teledysku pokazanego na Wrocławskim Rynku.


1 III 2013 Uroczysta Gala związana z zakończeniem II Konkursu Edukacyjnego na najlepszą pracę dotyczącą Żołnierzy Wyklętych

Uroczyście zakończyliśmy II Edycję konkursu na temat Żołnierzy Wyklętych – BOHATEROWIE NASZEJ WOLNOŚCI. Spotkanie z udziałem wielu kombatantów i młodzieży odbyło się w Sali Kolumnowej Urzędu Województwa Dolnośląskiego. Mieliśmy zaszczyt gościć Prezesa Dolnośląskiego Okręgu Światowego Związku Żołnierzy AK Pana Ryszarda Filipowicza, Pana Zbigniewa Lazarowicza, syna Majora Adama Lazarowicza  PS.KLAMRA, oficera IV Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość oraz Prezesa Dolnośląskiego Okręgu Zarządu Związku Żołnierzy NSZ Pana Władysława Dłużniewskiego. Wszyscy w swoich wystąpieniach dziękowali młodym za pamięć o Żołnierzach Wyklętych. Oprócz kombatantów młodzież witała i gratulowała laureatom Pani Kurator Oświaty Beata Pawłowicz a także Pan profesor Ryszard Legutko, Poseł do Europarlamentu Prawa i Sprawiedliwości, fundator głównej nagrody.

Stowarzyszenie ODRA-NIEMEN po raz pierwszy zorganizowało publiczne wydarzenie  multimedialne  na Wrocławskim Rynku. Na budynku Banku  Zachodniego WBK, rozwieszono ekran, na którym vjejka (specjalistka od miksowania obrazów do muzyki) – Emilia Gumańska,  stworzyła na miejscu niezwykły pokaz poświęcony Żołnierzom Wyklętym, także tym zamordowanym przez komunistów we Wrocławiu w latach 1946-53. Podkład muzyczny stworzyły dwie piosenki Rapera Tadka: „Żołnierze Wyklęci” oraz „Generał Nil”. Krotki wstęp wygłosił prof. Krzysztof Szwagrzyk, Pełnomocnik Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej  Do Spraw Poszukiwania Miejsc Pochówku Ofiar Terroru Komunistycznego. Cały Rynek wybrzmiał nowoczesną muzyką poświęconą Niezłomnym a do tego zobaczyliśmy bardzo sugestywne obrazy. Kilka tysięcy osób usłyszało o Żołnierzach Wyklętych. To był nasz wielki sukces i jesteśmy  z tego wydarzenia bardzo dumni.  

 

Utrwalenie dokumentów z okresu wojennego, których właścicielami są kombatanci i osoby represjonowane, w tym przygotowanie dokumentów do archiwizacji oraz przekazania do odpowiednich instytucji we współpracy z Wolontariuszami, współpraca Wolontariuszy z kombatantami w zakresie pomocy organizacyjnej i biurowej - I-XII 2013

I-XII 2013 Trwa stała współpraca Wolontariusza z kombatantem AK Panem Adamen Kiełbińskim, przy porządkowaniu relacji i dokumentacji

III/IV 2013 Dokonano na zlecenie Zarządu Dolnośląskiego Okręgu AK archiwizacji dokumentacji AK Oddzial w Świdnicy i przekazanie materiałów do odpowiednich instytucji  

IX-XI 2013 Zbieranie relacji kombatantów przez wolontariuszy

Wydawanie publikacji mających na celu międzypokoleniowy przekaz wartości, w tym wydawanie materiałów informacyjnych
- Rocznik Armii Krajowej - przygotowanie materiałów i wydanie biuletynu II-XII 2013

- Biuletyn środowiska lwowskiego AK – termin realizacji zadania II-XII 2013. Wolontariusze przygotowali edycyjne materiały do poszczególnych numerów biuletynu, ktorych w 2013r. wydano 4 edycje.

Wydanie nagrodzonych prac uczniów wrocławskich szkół w ramach konkursów historycznych - II-III 2013

W lutym zakończyła się pierwsza część edycyjna prac uczniów, po 1 Marca zaczęły się prace edycyjne drugiej części prac uczniów. Zlecono wykonanie okładki do książki oraz ustalono z drukarnią terminy druku książki. Wiosną został przygotowany wzór okładki do książki trwał proces edycyjny, kończący sprawdzanie książki. Przez okres wakacyjny książka była drukowana i przygotowywano wysłkę do szkół. Do końca października 2013 zestawy edukacyjne z książkami  zawierającymi prace laureatów konkursu były dostarczane do szkół średnich calego województwa. 

Konkurs "Żołnierze związany był z napisaniem prac, a zwycięskie wypracowania obu edycji zostały wydane w formie książki.

Organizacja wolontariatu dla kombatantów

- paczki i prezenty na Święta Wielkanocne oraz na Boże Narodzenie dla każdego Kombatanta – termin realizacji zadania III-IV 2013 pierwsza część zadania oraz XI-XII 2013 druga część zadania.

4 IV 2013 W okresie Świąt Wielkanocnych zorganizowano dla środowiska kombatantów spotkanie poświąteczne oraz przekazano prezenty świąteczne

- opieka wolontaryjna nad Kombatantami wymagającymi opieki – szczególnie w drobnych pracach domowych (zakupy, sprzątanie itp.), organizacja grupy wolontariuszy wywodzących się ze środowiska naszej organizacji -
termin realizacji zadania I-XII 2013

I-III 2013 Systematycznie prowadzona jest akcja związana z pomocą wolontaryjną kombatantom. Na zapytania i potrzeby kombatantów odpowiadamy wysyłając wolontariusza z grupy wolontariuszy. W bieżących miesiącach zorganizowano pomoc dla 4 kombatantów, 3 kolejnych czeka na wolontariuszy.   

Spotkania wolontariuszy - budowanie zespołu, szkolenia i promocja wolontariatu - termin realizacji zadania I-XII 2013.

I-III 2013 Regularnie zwiększa się grupa wolontariuszy, która jest też objęta stałym wsparciem szkoleniowym i organizacyjnym. W bieżących miesiącach zorganizowano w naszej siedzibie pięć, czwartkowych spotkań dla wolontariuszy. Na spotkaniach omawiane są bieżące sprawy związane ze środowiskiem kombatanckim, przeprowadzane są szkolenia z zakresu kontaktu z kombatantem, pracy w grupie i komunikacji. Na spotkaniu lutowym gościliśmy kombatanta AK Pana Stanisława Wołczaskiego, który opowiadał wolontariuszom o swoich wojennych przeżyciach a także prosił o dotarcie do grupy kombatantów, z którymi od dawna nie ma kontaktu,mieszkających w 4  rejonach Wrocławia. Akcja zbierania danych trwa przez cały III 2013r.