Jubileuszowy XV Zjazd Członków Stowarzyszenia „Klub Pod Baobabem” oraz obchody 25-lecia Towarzystwa ”Klubu pod Baobabem” we Wrocławiu

Projekt dotyczył organizacji Jubileuszowego XV Zjazdu Członków Stowarzyszenia „Klub Pod Baobabem” oraz obchodów 25-lecia Towarzystwa ”Klubu pod Baobabem” we Wrocławiu. Stowarzyszenie powstało we Wrocławiu w 1989 roku i skupia byłe dzieci deportowane na Sybir, a uratowane przez gen. Andersa. Dzieci te poprzez Iran i Indie zostały skierowane do byłych kolonii brytyjskich w Wsch. i Płd. Afryce. Część z nich w późnych latach czterdziestych przyjechała do Polski, inni do Anglii, a reszta do różnych państw. Grupa byłych „Afrykańczyków” we Wrocławiu organizuje od 15 lat cykliczne zjazdy swoich członków, spotkania z młodzieżą szkolną oraz współorganizowała Izbę Pamięci, którą odwiedza wielu turystów. Stowarzyszenie Odra-Niemen współpracuje od kilku lat z całym wrocławskim środowiskiem kombatanckim i Sybirackim. W ubiegłym roku współorganizowaliśmy XIV Zjazd Członków Stowarzyszenia „Klub Pod Baobabem”, wydawaliśmy biuletyn organizacji.  Na Jubileuszowy XV Zjazd oraz rocznicowe spotkanie przyjechała grupa 150 osób,  z Polski i całego świata, na czele z Panią Prezydentową Karoliną Kaczorowską, członkinią Stowarzyszenia „Klubu Pod Baobabem”.

Na zjeździe, który odbył się w dniach 11-14.09.2014 odbyło sie wiele różnych spotkań, wydarzeń:

I dzień zadania – zorganizowano  konferencję w zabytkowej Sali Oratorium Marianum, w gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego. W spotkaniu uczestniczyło ok. 300 osób. Wśród gości byli obecni: Jan Sroka Urząd ds. Kombatantów, Prorektor Uniwersytetu Wr., przedstawiciele Urzędu Miasta Wrocław, wrocławskich środowisk kombatanckich i organizacji pozarządowych, młodzież szkolna, studencka i wolontariusze Stowarzyszenia Odra-Niemen. Konferencja trwała 5 godzin. W programie odbyły się: wystąpienia gości, w tym Pani Prezydentowej Karoliny Kaczorowskiej, członka Klubu Baobab, koncert z najpopularniejszymi utworami operowymi w wykonaniu krakowskich studentów Akademii Muzycznej z Krakowa, podsumowanie  25-lecia Towarzystwa ”Klubu pod Baobabem” (wystąpienia zarządu Klubu). Wieczorem odbyła się integracyjna kolacja środowiska.

II dzień zadania - I część dnia: Organizacja  wyjazdu grupy do Zamku w Mosznej, z przewodnikiem grupa zwiedziła zamek, park i okolicę.  II część dnia: Odbyły się  popołudniowo-wieczorne spotkania w Domu Studenckim Ślężąk, przez członków poszczególnych osiedli afrykańskich. Zorganizowano pokazy zdjęć i wystawy tematyczne obrazujące życie i historię tych miejsc (np. Masindi, Rondai, Lusaka, Koja).

 III dzień zadania - Zorganizowano spotkanie tematyczno-integracyjne z młodzieżą wrocławską i krakowską na statku. W trackie rejsu po Odrze wymieniano się wzajemnie informacjami. Młodzież przedstawiała historię miasta, swoje działania a członkowie Klubu Baobab wspominali swoje afrykańskie dzieje. Młodzież również wspomagała Sybiraków w czasie spaceru po Wrocławiu. Wieczorem odbyło się spotkanie integracyjno-podsumowujące i całe zadanie i 25 lat działalności Klubu. Rozdano okolicznościowe dyplomy, wystąpił wrocławski zespół muzyczny. Nagrano także reportaż radiowy z tego spotkania.

IV dzień zadania - Odbyła się uroczysta Msza Sw. dla Sybiraków oraz spotkanie z młodzieżą i Wrocławianami w Izbie Pamięci, Sanktuarium Golgoty Wschodu, gdzie znajduje się wiele pamiątek, tablic i dokumentów pokazujących dzieje tej niezwykłej tułaczej grupy.

 

 

 

 

Realizacja zadania publicznego jest współfinansowana ze środków z dotacji

Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych


 

 

 

Projekt zrealizował kilka celów:

  • integracyjny – zapewnił członkom Stowarzyszenia „Klub Pod  Baobabem” spotkania w gronie swoich przyjaciół;
  • historyczny - jubileuszowy Zjazd i rocznicowe spotkanie są okazją do kultywowania i upowszechniania pamięci o ofiarach wojny, zwłaszcza ze środowiska Sybirackiego i przekazywania młodemu pokoleniu informacji o wyjątkowej grupie Sybiraków „Afrykańczyków” oraz jest to podsumowanie 25 lat niezwykłej działalności tej grupy
  • edukacyjny – w spotkaniu brali także udział wolontariusze. Dla tych młodych ludzi spotkanie będzie okazją do zetknięcia się z żywą historią i poszerzeniem wiedzy o pobycie Polaków, ludności cywilnej w czasie II Wojny Światowej, w Afryce

Informacje medialne o projekcie:

http://www.radiownet.pl/publikacje/pr...

http://www.gloria.tv/media/rJKBNQVfKKM

FOTOREPORTAŻ   Z ZADANIA

Materiały filmowe z realizacji projektu:

Film 1    Film 2   Film 3Film - wspomnienia Afrykańczyków                            Film - koncert - otwarcie Zajzdu