PACZKA DLA POLSKIEGO KOMBATANTA NA KRESACH - WIELKANOC 2012

Raport z wykonanego zadania

W Wielkanocnejj edycji wyjazdów w ramach zadania "Rodacy-Bohaterom", wzięła udział duża grupa wolontariuszy. Były to głównie osoby, które wspierały projekt poprzez prowadzenie zbiórek w swoich miejscowościach czy pomagały przy pakowaniu paczek dla Kombatantów. W wyjeżdzie do Lwowa uczestniczyli nasi współpracownicy z Rzeszowa, na Litwę pojechali z nami koledzy z Warmii i Mazur, a na Białoruś liczna grupa naszych przyjaciół z Białegostoku. Większość z nich była na Kresach po raz pierwszy, co bardzo wpłynęło na osobisty ton relacji z wyjazdów. Dziś pragniemy polecić relacje Mateusza, Agnieszki i Łukasza, Adama oraz relację Eugeniusza. Zamieszczamy też fotorelacje z wyjazdów i samej akcji oraz RAPORT posumowujący zadanie jak również podziękowania. Zostaną też wysłane a do Darczyńców szczegółowe sprawozdania z realizacji zadania.

Relacja Mateusza z wyprawy do Lwowa  -  FOTOREPORTAŻ Z UKRAINY

Relacja Agnieszki i Łukasza z wyprawy na Białoruś  -  FOTOREPORTAŻ Z BIAŁORUSI

Relacja Adama z wyprawy na Białoruś

Relacja Eugeniusza z wyprawy do Wilna  -  FOTOREPORTAŻ Z LITWY

Film z wyjazdu do Lwowa - część pierwsza

Film z wyjazdu do Lwowa - część druga

Film z wyjazdu na Białoruś                      Film z wyjazdu na Litwę

RAPORT Z WYKONANIA ZADANIA  FOTOREPORTAŻ Z PRZYGOTOWANIA ZADANIA

_________________________________________________________________________________________

Podsumowanie akcji

W dniu wczorajszym  - 30 kwietnia 2012r. - wróciła z Białorusi grupa naszych koleżanek i kolegów. Tym samym zakończyliśmy Wielkanocną edycję projektu "Rodacy - Bohaterom. Paczka dla polskiego Kombatanta na Kresach". W tej edycji bardzo bogate paczki trafiły do Lwowa, do Wilna oraz na Białoruś - na Polesie, a także do Grodna, Lidy, Szczuczyna i wszędzie tam gdzie mieszkają polscy Kombatanci.Ostatni wyjazd został wsparty przez Senat RP w ramach projektu "Paczka dla polskiego Kombatanta na Dzień Polonii".

Teraz czeka nas mnóstwo pracy z rozliczeniem zadania i jego podsumowaniem. Będziemy na bieżąco zamieszczać relacje i fotorelacje z wyjazdów - jak tylko Koordynatorzy poszczególnych wyjazdów zdążą opracować opisy i wybrać zdjęcia. Przygotujemy także raport z realizacji tej edycji, który tradycyjnie trafi do rąk każdego Darczyńcy. Będziemy go rozsyłać na pewno jeszcze w maju.

Już dzisiaj pragniemy gorąco podziękować wszystkim tym, bez których projekt nie zostałby zrealizowany. Na początek wszystkim mediom, które wsparły nas informacyjnie - tygodnikowi "Uważam Rze", prasie ogolnopolskiej i regionalnej, portalom internetowym, rozgłośniom radiowym i wszystkim osobom, które kolportowały informacje o akcji. Kolejne podziękowania należą się wszystkim tym, którzy w wielu regionach Polski wsparli nasze działania pracą i zaangażowaniem - tworząc regionalne punkty zbiórek. Nie wymienimy tu Was wszystkich, bo było Was bardzo wielu - sami wiecie, jak wspaniale pomogliście polskim Kombatantom na Kresach. Ich wdzięczność jest dla nas wszystkich najlepszą nagrodą.

Dziekujemy kibicom wielu klubów w całej Polsce, gdyż tradycyjnie ich wkład w cały projekt był ogromny. Dziękujemy firmom i instytucjom. I przede wszystkim, dziękujemy każdemu Darczyńcy i Ofiarodawcy bo tylko dzięki wysiłkowi ogromnej rzeszy ludzi, dla których pamięć o kresowych Bohaterach nie jest obojętna, ten projekt przebiega tak znakomicie.

ZA WSZYSTKO DZIĘKUJEMY!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaproszenie do akcji

Rusza kolejna Edycja projektu "RODACY-BOHATEROM. Paczka dla polskiego Kombatanta na Kresach". Już od dziś przyjmujemy dary rzeczowe i wpłaty finansowe na ten cel. Paczki dotrą do naszych Weteranów w okresie Świąt Wielkanocnych. Pojadą tradycyjnie na Litwę, Białoruś i Ukrainę. Paczki zbieramy w biurze Stowarzyszenia oraz w kilku miejscach w Polsce - m.in. w Rzeszowie, Białymstoku, Sosnowcu. Szczegóły w ciągu kilku najbliższych dni zamieścimy na naszych stronach internetowych. Serdecznie zapraszamy do wsparcia tej akcji.

Okażmy swoją pamięć Kresowym Bohaterom.

 

Terminy przyjmowania paczek

Mamy dwie tury wyjazdów:

I Wyjazd - 30-31.03.2012 na Litwę (zbiórki darów z terenu województwa Warmińsko-Mazurskiego) i Ukrainę (zbiórki darów z Rzeszowa i okolic) - paczki są zbierane do 26.03.br.

II Wyjazd na Białoruś nastąpi do 2 tygodni po świętach (wg umowy z Kombatantami) - zbieramy paczki do 11.04.2012 w pozostałych miastach, w tym we Wrocławiu.