RODACY-BOHATEROM. Wieloetapowy projekt wspierający środowisko kombatanckie

Projekt wspierający środowisko kombatanckie w kraju i poza granicami Polski został przygotowany w formule kilku etapów i został dofinansowany z doatcji Ministerstwa Obrony Narodowej

1. Udział weteranów w uroczystościach centralnych związanych z 17 Września

W dniach od 16 do 18 września br. został zorganizowany pobyt kombatantów AK  do Warszaw w ramach obchodów rocznicy 17 Września 1939 roku - Napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Plan pobytu zakładał:

Spotkanie z prof. K. Szwagrzykiem na Powązkach, Kwatera Ł

Muzuem Katyńskie Msza Polowa, złożenie kwiatów i zniczy

Uroczystości na Skwerze Matki Sybiru

Międzypokoleniowe spotkanie w ośrodku z zaproszonymi gośćmi

Spotkanie w Muzuem Żołnierzy Wyklętych  

Fotoreportaż na Facebooku                    Materiał zdjęciowy z zadania

 

2. Udział weteranów w lokalnych uroczystościach wrześniowych 1 i 17.09.2018 27.09 Powstanie Państwa Podziemnego 

W ramach tego etapu odbywały się spotkania w kilku regionach: DOLNY ŚLĄSK    

 3. Pomoc bezpośrednia - włączenie  kombatantów na terenie całego kraju stałym wsparciem pomocowym: pomocą pielęgnacyjną, realizacją zakupów pierwszej potrzeby, pomocy w załatwianiu spraw związanych z eksploatacją i naprawą wyposażenia domowego oraz w domowych pracach gospodarczych itp. 

4. Nad polskim morzem - Organizacja pobytu leczniczego i integracyjengo dla 100 weteranów w Juracie. 

 5. Stulecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości – udział weteranów w uroczystościach 

 6. Paczka dla polskiego kombatanta  – Organizacja akcji zbierania darów, tworzenia paczek i dostarczenia ich do  Kombatantów w Polsce oraz dla weteranów na Litwie, Lotwie, Białorusi, Ukrainie.

 7. Produkcja reportażu filmowego