SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE DLA CZŁONKÓW DOLNOŚLĄSKIEGO OKRĘGU ŚWIATOWEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

Wigilia AK 2012 i Święto Wolontariuszy działających na rzecz Kombatantów

W dniu 14 grudnia o godz. 12.00, w Sali Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego odbyło się świąteczne spotkanie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Dolnośląskiego, połączone ze Świętem Wolontariuszy dla Kombatantów.

W spotkaniu, oprócz zarządu Okręgu Dolnośląskiego Światowego Związku Żołnierzy AK, kombatantów Armii Krajowej Dolnego Śląska i przedstawicieli innych organizacji niepodległościowych, uczestniczyli zaproszeni goście reprezentujący Duchowieństwo, Województwo Dolnośląskie, Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta, Instytut Pamięci Narodowej, Centrum Informacji i  Rozwoju Społecznego, Kuratorium Dolnośląskie, Ośrodek Pamięć i Przyszłość i Stowarzyszenie Inicjatywa Historyczna współpracujące z żołnierzami AK.

W ramach spotkania odbyło się także wręczenie odznak WOLONTARIAT AK 15 wrocławskim wolontariuszom.

Spotkanie uświetnił koncert w wykonaniu studentek Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

Wolontariat dla Akowców – tak brzmi nazwa jednego z działań w ramach projektu na rzecz środowiska wrocławskich kombatantów, pod którą od roku 2009 Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego organizowało system wsparcia przy udziale licznych partnerów społecznych. Od roku 2010 działania prowadzone są wspólnie z naszym Stowarzyszeniem.

Organizacja spotkania została dofinansowana ze środków Miasta Wrocław, przy ogromnym udziale merytorycznym CIRS. Stowarzyszenie ODRA-NIEMEN odpowiadało za organizację zadania.

Od dwóch lata nasze stowarzyszenie kompleksowo wspiera i realizuje zadania dla wrocławskiego środowiska Armii Krajowej. Jest to możliwe dzięki stałej współpracy, pomocy i wsparciu Centrum Informacji i  Rozwoju Społecznego a także dzięki życzliwości i zrozumieniu spraw kombatantów AK ze strony UM Wrocław, które finansowo wspiera zadania kierowane do kombatantów. Cały 2012 rok to cykl wielu, zadań a kulminacją i zakończeniem rocznej współpracy UM Wrocław i Dolnośląskiego Okręgu Światowego Związku Żołnierzy AK, było świąteczne Wigilijne spotkanie.