Stowarzyszenie Żołnierzy AK na Białorusi

Pierwsze projekty RODACY-BOHATEROM skierowaliśmy do żołnierzy AK z Białorusi. W czasie wyprawy na Białoruś, w 2009 roku, poznaliśmy Panią Prezes Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi i poruszeni losami członków tej organizacji zorganizowaliśmy zbiórkę paczek świątecznych. Od tego czasu systematycznie współpracujemy ze stowarzyszeniem. Stowarzyszenie Żołnierzy AK na Białorusi skupia byłych żołnierzy Polski Podziemnej (głównie Armii Krajowej i WiN-u). Ich losy były dość podobne (choć oczywiście różniły się szczegółami). Część z nich walczyła jeszcze w wojnie obronnej 1939 roku (jest wśród nich np. obrońca Grodna). Pozostali wstąpili do ZWZ, AK, WiN lub innych organizacji niepodległościowych w latach wojny lub zaraz po wojnie. Wszyscy z nich to osoby przed wojną zamieszkujące tereny kresów wschodnich.młodych ludzi Ich losy były dość podobne (choć oczywiście różniły się szczegółami). Część z nich walczyła jeszcze w wojnie obronnej 1939 roku (jest wśród nich np. obrońca Grodna). Pozostali wstąpili do ZWZ, AK, WiN lub innych organizacji niepodległościowych w latach wojny lub zaraz po wojnie. Wszyscy z nich to osoby przed wojną zamieszkujące tereny kresów wschodnich. Część z nich po wojnie zdecydowała się zostać na ojcowiźnie (nie wierząc w trwałość władzy radzieckiej). Zdecydowana większość nadal walczyła - co dla znacznej części z nich zakończyło się wieloletnimi wyrokami łagrów. Po powrocie z łagrów możliwości repatriacji do Polski nie było. Pozostali więc na Białorusi - przez wiele lat żyjąc z piętnem "bandytów", co wiązało się z możliwością pozyskania jedynie najgorszej pracy (w kołchozach). Stowarzyszenie Żołnierzy AK na Białorusi nie jest legalną organizacją w świetle prawa białoruskiego. Polscy kombatanci AK na Białorusi nie są objęci świadczeniami kombatanckimi. Na Białorusi w chwili rozpoczęcia akcji mieszkało 90 byłych żołnierzy AK. Byli to kombatanci z terenów:

 • rejon grodzieński - 22 osoby,
 • rejon lidzki - 18 osób,
 • rejon szczuczyński - 11 osób,
 • rejon brzeski - 10 osób,
 • rejon werenowski - 8 osób,
 • rejon mostowski - 6 osób,
 • rejon smorgoński - 4 osoby,
 • rejon oszmiański - 3 osoby,
 • rejon nowogródzki - 2 osoby,
 • rejon zdzięciolski (dziatłowski) - 2 osoby,
 • rejon wołkowyski - 2 osoby,
 • rejon zelwieński - 1 osoba,
 • rejon witebski - 1 osoba,

Członkowie Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej na Białorusi
Zdjęcia z prywatnej kolekcji Pani Weroniki Sebastianowicz