Stowrzyszenie Odra-Niemen

Żołnierze wyklęci - Kalendarium rocznic

8 lutego

60 rocznica rozstrzelania w więzieniu na Mokotowie w Warszawie: majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” – legendarnego dowódcy V Brygady Wileńskiej AK, podpułkownika Antoniego Olechnowicza „Pohoreckiego” – dowódcy Ośrodka Mobilizacyjnego Okręgu Wileńskiego AK, kapitana Henryka Borowskiego „Trzmiela” – oficera Ośrodka Mobilizacyjnego Okręgu Wileńskiego AK oraz podporucznika Lucjana Minkiewicza „Wiktora” – dowódcy VI Brygady Wileńskiej.

1 marca

60 rocznica rozstrzelania w więzieniu na Mokotowie w Warszawie Prezesa IV Komendy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość – ppłk Łukasza Cieplińskiego „Pługa”, kawalera Orderu Virtuti Militari, Krzyża Walecznych, Orderu Orła Białego. Wraz z nim rozstrzelano sześciu innych oficerów WiN: mjr Adama Lazarowicza „Klamrę”, mjr Mieczysława Kawalca „Żbika”, kpt. Józefa Batorego „Argusa”, kpt. Józefa Rzepkę „Stefana”, por. Franciszka Błażeja „Tadeusza” oraz por. Karola Chmiela „Zygmunta”.

13 kwietnia

60 rocznica śmierci starszego sierżanta Mieczysława Dziemiaszkiewicza „Roja” – dowódcy oddziału partyzanckiego XVI Okręgu Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. „Rój” poległ w walce z oddziałami UB.

3 maja

65 rocznica zajęcia przez oddział Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem kapitana Henryka Flame „Bartka” miejscowości Wisła i defilada oddziału z okazji Święta Narodowego.

11 maja

60 rocznica rozstrzelania w więzieniu na Mokotowie w Warszawie kapitana Gracjana Fróga „Szczerbca” - dowódcy III Brygady Wileńskiej AK.

24 maja

65 rocznica rozstrzelania w więzieniu na Mokotowie w Warszawie siedmiu oficerów i żołnierzy Pogotowia Akcji Specjalnej NSZ i NZW z Lubelszczyzny.

24 czerwca

65 rocznica śmierci majora Mariana Bernaciaka „Orlika” – dowódcy zgrupowania WiN w Inspektoracie Rejonowym Puławy. „Orlik” dwukrotnie ranny w starciu z oddziałem KBW popełnił samobójstwo.

26 czerwca

65 rocznica śmierci ppor. Zdzisława Badochy „Żelaznego”. „Żelazny” - oficer zgrupowania mjr „Łupaszki”, poległ w walce z oddziałami UB i MO.

28 czerwca

65 rocznica rozstrzelania w Białymstoku porucznika Mariana Plucińskiego „Mścisława” – oficera V Brygady Wileńskiej AK.

28 sierpnia

65 rocznica rozstrzelania w Gdańsku: Danuty Siedzikówny „Inki” – 17-stoletniej sanitariuszki zgrupowania mjr „Łupaszki” oraz ppor. Feliksa Selmanowicza „Zagończyka” - oficera tego zgrupowania.

wrzesień

65 rocznica wymordowania ok. 100 żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych z oddziału kpt. Henryka Flame „Bartka”.

20 września

60 rocznica rozstrzelania w więzieniu na Mokotowie w Warszawie: Stanisława Derkusa, Henryka Gosika i Władysława Kwiatkowskiego - żołnierzy NSZ i NZW.

6 października

60 rocznica śmierci ppor. Edwarda Taraszkiewicza „Żelaznego” – dowódcy oddziału partyzanckiego WiN Obwodu Włodawa. „Żelazny” poległ w walce z oddziałami KBW.

22 października

65 rocznica rozbicia Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego we Włodawie przez oddział por. Leona Taraszkiewicza „Jastrzębia” – dowódcy oddziału partyzanckiego Obwodu WiN Włodawa.

6 grudnia

65 rocznica śmierci porucznika Zacheusza Nowowiejskiego „Jeża” – dowódcy oddziału partyzanckiego AK w rejonie Mławy. „Jeż” ranny w starciu z oddziałami UB z Przasnysza popełnił samobójstwo.