Stowrzyszenie Odra-Niemen

Młody Wrocław Pamięta o Niezłomnych

W 2011 roku rozpoczęliśmy cykl różnorodnych wydarzeń związanych z upowszechninieniem ideałów i postaw Żołnierzy Wyklętych. Zadania adresowane, poprzez swoją formę, głównie do młodzieży spotkały sie z dużym zainteresowaniem. Postanowliśmy nadać tym spotkaniom jednolity tytuł i przedstawiać przez cały rok różne ciekawe propozycje, tworzone samodzielnie lub we współpracy z innymi środowiskami, dla których Żołnierze Wyklęci są ważnym symbolem patriotyzmu, niezłomności, miłości do ojczyzny. Realizujemy zatem już cyklicznie całoroczne wydarzenie pod hasłem:

 

MŁODY WROCŁAW PAMIĘTA O NIEZŁOMNYCH

ROK 2014

ROK 2013

 ROK 2012

ROK 2011