Stowrzyszenie Odra-Niemen

OBCHODY ROCZNICY OBŁAWY AUGUSTOWSKIEJ

15 lipca w Gibach (woj. podlaskie) odbyły się uroczyste obchody 67 rocznicy obławy augustowskiej.
Obława augustowska (tzw lipcowa) rozpoczełą się 12 lipca 1947r, jest ona największą zbrodnią dokonaną na Polakach po II Wojnie Światowej.  Akcja ta była przeprowadzona przez oddziały Armii Czerwonej, NKWD, LWP i UB. Podczas obławy aresztowano na Suwalszczyźnie 7 tyś.  osób. Sowieci utworzyli obozy filtrazyjne, w których aresztowani byli brutalnie przesłuchiwani, bici i torturowani. Polaków przetrzymywano skrępowanych drutem kolczastym w rowach zalanych wodą pod gołym niebem.  592 osóby podejrzane o działalność w podziemiu niepodległościowym zostało wywiezionych, najprowdopodobniej w okolice Grodna. Pewne jest to, że zostali oni zabici przez sowietów. Do dziś nie wiadomo gdzie spoczywają ich ciała. Wśród zamordowanych były kobiety w ciąży. Kolejnych 512 osób wywieziono na teren Litwy - ich los do dziś nie jest znany.
             W obchodach wzieły udział rodziny pomordowanych, reprezentańci Sejmu, Senatu, Pani dyrektor podlaskiego oddziału IPN, duchowni, przedsatwiciele służb mundurowych, harcerze i mieszkańcy Podlasia.

Uroczystości rozpoczeły się przemarszem spod kościoła w Gibach pod pomnik - symboliczny grób ofiar obławy augustowskiej, gdzie została odprawiona Msza Święta. Następnie były przemówienia i złożenie kwiatów.  W imieniu Stowarzyszenia Odra-Niemen kwiaty pod pomnikiem złożyli członkowie Stowarzyszenia z Białegostoku.

Fotoreportaż z obchodów obławy augustowskiej.